KIEROWNIK SPRZEDAŻY NA RYNKU WŁOSKIM (ANGIELSKI / POLSKI)/SALES MANAGER FOR ITALIAN MARKET (INGLESE / POLACCO)

Polska firma „Automatic Letter Bender” szuka menedżera sprzedaży na rynku włoskim w Mediolanie z
płynną znajomością języka angielskiego oraz polskiego lub rosyjskiego
obowiązki:

 • odpowiedzialność za realizację zadań / celów sprzedażowych
 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • Dobre planowanie pracy i prawidłowe zarządzanie strukturą w celu maksymalizacji wydajności i
  rentowności
 • Skuteczne zarządzanie zespołem pracowników oddziałów
 • Odpowiednia reprezentacja firmy w relacjach z klientami
 • Zarządzanie działem handlowym i marketingowym oraz osobiste prowadzenie działań sprzedażowych.
  Wymagania:
 • dyplom ukończenia szkoły średniej
 • prawo jazdy
 • Język ojczysty polski lub rosyjski, ukraiński lub litewski
 • Doskonała znajomość języka angielskiego i włoskiego
 • Doświadczenie w budowaniu relacji z klientami
 • Dobra umiejętność obsługi komputera
 • Realizacja celów długoterminowych
 • Dobra organizacja pracy i zespołu
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
  Firma oferuje wynagrodzenie stałe i prowizyjne, pracę w stabilnej firmie oraz możliwości
  dla rozwoju zawodowego.
  Prześlij swoje CV i LM na adres e-mail: rekrutacja@letterbender.net, wpisując temat Sales Manager
  Milano

SALES MANAGER FOR ITALIAN MARKET (INGLESE / POLACCO)
L’azienda polacca “Automatic Letter Bender” cerca a Milano un Responsabile del Reparto Vendite per il
mercato Italiano con fluente inglese e polacco o russo
Mansioni:

 • Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi di vendita
 • Acquisizione attiva dei clienti nuovi
 • Buona pianificazione del lavoro e corretta gestione della struttura con l’obiettivo di massimizzare
  l’efficienza e la redditività
 • Gestione efficace di un team di dipendenti della filiale
 • Adeguata rappresentazione della società nei rapporti con i clienti
 • Gestione delle attività commerciali e di marketing sul posto
  Requisiti:
 • Diploma Scuola media
 • Patente di guida
 • Madrelingua polacca o russa, ucraina o lituana
 • Ottima conoscenza della lingua inglese e italiana
 • Esperienza nella costruzione dei rapporti con i clienti
 • Buone conoscenze informatiche
 • Tolleranza per obiettivi a lungo termine
 • Buona organizzazione del proprio lavoro e quello di squadra
 • Comunicabilità
 • Creatività

L’azienda offre remunerazione fissa e su commissioni, lavoro in un’azienda stabile e opportunità
per lo sviluppo professionale.
Si prega di inviare il CV e LM all’indirizzo email: rekrutacja@letterbender.net inserendo come oggetto
Sales Manager Milano
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *