Nowy dekret, włoski rząd zapomniał o pracownikach domowych, opiekunach i niektórych kategoriach specjalistycznych

W ostatnim dekrecie włoskim rząd zapomniał o pracownikach domowych, opiekunach i niektórych kategorich specjalistycznych. Wykluczeni zostali także dziennikarze, architekci i lekarze.

Pracownicy domowi i opiekunowie

W tej kategorii znajduje się około 2 milionów pracowników. Są to przede wszystkim kobiety nie tylko urodzone we Włoszech, ale również te, które przyjechały zza granicy. Zamieszkują one włoskie domy, opiekują się dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Teraz grozi im zwolnienie z pracy. Opiekunowie i pracownicy domowi zostali wykluczeni z dekretu „Cura Italia”. W obecnej sytuacji wiele rodzin nie będzie mogło dłużej gwarantować wynagrodzenia swoim pracownikom domowym co doprowadzi do rozwiązywań umów z tymi osobami.

Brak pieniędzy w dekrecie koronawirusa zbulwersowało zarówno pracowników wyżej wymienionej kategorii jak i wielu pracodawców. Uważają to za niesprawiedliwe. We Włoszech jest zarejestrowanych 859 233 stałych pracowników w tej kategorii. Większość z nich to pracownicy zagraniczni (71,4%) z przewagą kobiet (88,4%). Ale według stowarzyszeń branżowych, takich jak Assindatcolf, całkowita liczba pracowników domowych, opiekunów jest znacznie wyższa i wynosi około dwóch milionów. To mała „armia” robotników, którzy do tej pory nie otrzymali żadnego wsparcia rządowego w kontekście zagrożenia koronawirusem, co jest oczywiście uważane za dyskryminację.

Wolne zawody

Odszkodowanie dla osób prowadzących działalność na własny rachunek obejmie 4,8 miliona odbiorców, ale nie obejmie wszystkich kategorii. Wykluczone są kategorie takie jak: dziennikarze, architekci i lekarze.

Korespondencja Aneta Malinowska, autorka stron 
Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura

Projekt jest finansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + 1 =