Stowarzyszenie Pro Polonia

Dnia 15.02.2017 we Włoszech powstało Stowarzyszenie włosko-polskie promocji społecznej “Pro-Polonia”.

Pragniemy promować Polskę we Włoszech i poszerzać współpracę Włochów z Polakami. Stowarzyszenie ma również na celu propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego we Włoszech oraz pomoc i wsparcie dla:

– redakcji portalu polonijnego Polacy we Włoszech, redagowanego przez grupę wolontariuszy,

– szkół polonijnych we Włoszech, które promują dwujezyczność i dwukulturowość, oraz przekazują polskie tradycje nowym pokoleniom

– polskich artystów, pisarzy, poetów, blogerów, nauczycieli, profesjonalistów, itd., mieszkających we Włoszech, poprzez organizację wystaw, wernisaży, recitali czy koncertów.

Głęboko wierzymy, że będziemy mogli liczyć na współpracę zarowno z polskiej jak i wloskej strony. Chcemy  propagowac polskośc we Włoszech. Pragniemy zbudować pozytywny wizerunek Polaka poza granicami kraju, pokazać nasze umiejętności, rozpowszechnić polskie inicjatywy kulturalne, oświatowe oraz artystyczne w środowisku polsko-włoskim.

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć inicjatywy Stowarzyszenia włosko-polskiego promocji społecznej “Pro-Polonia” prosimy o kontakt mailowy:

[email protected]

Konto Stowarzyszenia:

Nazwa Stowarzyszenia: Associazione italo-polacca „Pro Polonia” di promozione sociale

bank: UniCredit

numer konta:

IBAN: IT 59 O 02008 13807 000104788537

Partnerem włosko-polskiego Stowarzyszenia „Pro Polonia” promocji społecznej jest:

1. Wrzesień 2017 r.: Poprzez włosko-polskie Stowarzyszenie Pro Polonia Minister Adam Kwiatkowski przekazał szkole polskiej im. Juliana Tuwima w Pistoi materialy dydaktyczne oraz komputery.

2. Listopad 2017 r.: Stowarzyszenie Pro Polonia wraz z portalem Polacy we Wloszech objęło patronat nad wystawą pt. Nobliści – polskie ślady”:

3. 18 listopada 2017 r.  w Reggio Calabria odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród I Edycji „Polak Roku we Włoszech”. III miejsce w konkursie otrzymały:

Agnieszka Barbara Gorzkowska, współredaktor portalu, korespondentka z Lombardii, wiceprezes włosko – polskiego Stowarzyszenia promocji społecznej Pro Polonia,

Aleksandra Seghi, współredaktor portalu, korespondentka z Toskanii, prezes włosko – polskiego Stowarzyszenia promocji społecznej Pro Polonia.

4. Kwiecień 2018 r.: Pro Polonia współorganizuje wielkanocne spotkanie polonijne w Pistoi.

5. Stowarzyszenie Pro Polonia było patronem wizyty Pana Ministra Adama Kwiatkowskiego w Marche, która odbyła się 6 maja 2018 roku.