Przegląd prasy tygodniowej

W ubiegłym tygodniu w  prasie włoskiej pojawiły się dobre wiadomości o gospodarce polskiej:
 
Tra le migliori valute dei paesi della CEE figura lo zloty polacco nel mese di gennaio, in rialzo di circa il 7% rispetto ai minimi toccati all’inizio di gennaio 2012./…/ (www.fondionline.it, 10 Feb 2012) – Pośród najlepszych walut krajów UE w styczniu figuruje polski złoty, wzrost o 7% od minimalnych notowań na początku stycznia 2012.
Alleanza polacco-lituana per un gasdotto che „ponga fine all’isolamento” energetico del Baltico e alla fortissima dipendenza da Mosca per le forniture di metano. La polacca Gaz-system e il partner lituano Letuvos Dujos hanno annunciato oggi un progetto di costruzione di un tracciato per il trasporto del gas che permetterà di raccordare i Paesi baltici al mercato dell’Unione europea./…/(lastampa.it, 10/02/2012)  –   Polsko-litewskie porozumienie w sprawie gazociągu, który zakończy „izolację” energetyczną Bałtyku i silne uzależnienie  dostaw metanu od Moskwy.Polski Gaz-system i partner litewski  Letuvos Dujos ogłosiły dziś projekt konstrukcji trasy transportu gazu, który pozwoli na połączenie krajów nadbałtyckich z rynkiem Unii Europejskiej./…/
 
–    Il consigliere federale Johann Schneider-Ammann si recherà da mercoledì a venerdì in Polonia per una missione economica allo scopo di intensificare le relazioni con il principale partner della Svizzera in Europa centrale./…/ (www.bluewin.ch12/02/12) – Konsul federalny Johann Schneider-Ammann uda się w dniach od środy do piątku do Polski na misję ekonomiczną w celu wzmocnienia relacji z głównym partnerem Szwajcarii w Europie środkowej/…/
 

WIADOMOŚCI ZE SPORTU I TURYSTYKI:

–          /…/ alla Bit di Milano che l’Ente nazionale polacco per il turismo presenterà tutti i dettagli sulle città ospitanti, le partite italiane e l’evento sportivo nel corso della conferenza stampa ‘La Polonia dei Campionati Europei di Calcio 2012’ in programma il 16 febbraio. Inoltre, il giornalista Roberto M. Polce presenterà la guida su Danzica della Morelli Editore. A seguire lo speciale ‘Polonia Qui Touring’/…/ (www.travelnostop.com, 08/02/2012) – /…/ na targach Bit w Mediolanie polski Instytut  turystyki zaprezentuje wszystkie szczegóły na temat miast goszczących (mistrzostwa), włoskich meczów, i imprezy sportowej na konferencji prasowej  „Polska Mistrzostw Europejskich Piłki Nożnej 2012” w programie 16 lutego. Ponadto, dziennikarz Roberto M. Polce zaprezentuje przewodnik po Gdańsku wydany przez  Morelli Editore.Następnie specjalny pokaz ‘Polonia Qui Touring’.   
Il pilota di Formula 1 Robert Kubica, testimonial d’eccezione a Savona, della compagna Avis per i donatori di sangue. Dopo il grave incidente in cui un anno fa rimase coinvolto nel rally di Andora, proprio in provincia di Savona, il driver polacco ha accettato di prestare il suo volto alla campagna “donare il sangue un gesto da campioni” (www.ansa.it, 9/02/2012) – Pilot Formuły 1, Robert Kubica, wyjątkowy testimonial w Sawonie, na rzecz kampanii Avis dawców krwi. Po ciężkim wypadku, w zeszłym roku w relly w Andorze, właśnie w prowincji Sawony, polski kierowca zdodził się udzielić swojego wizerunku dla kampanii „oddać krew, gestem mistrzów”/…/Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *