Przegląd prasy tygodniowej

Lokalny  skandal

Accade nella frazione San Giovanni. Sul campanile è esposto uno striscione, „Liberaci dal Malek”, contro il prete polacco che ha abolito il catechismo, non fa visita ai malati e non si muove se non dietro compenso /…/ E’ la storia, raccontata dai fedeli, di don Marek Olswesky, un sacerdote polacco, di cinquant’anni, trasferito dal 2008 nelle parrocchie di Stella Cilento, San Giovanni e Pollica, nel cuore del Cilento. (napoli.repubblica.it 26/02/2012) – Miało to miejsce w dzielnicy  San Giovanni. Na dzwonnicy powieszono trasparent „Uwolnij nas od Malka”, przeciw polskiemu duchownemu, który usunął lekcje katechizmu, nie odwiedza chorych i nie robi nic bez wynagrodzenia pieniężnego/…/. To historia, opowiadana przez wiernych, o ks. Marku Olsweskim, polskim duchownym, lat 50, przeniesionym do parafii  Stella Cilento, San Giovanni i Pollica, w samym sercu Cilento.

/…/ „Quando il novanta percento della popolazione  –  spiega il primo cittadino – rifiuta il proprio parroco significa che c’è qualcosa che non va./…/ – Kiedy 90% populacji – tłumaczy burmistrz – odrzuca własnego proboszcza znaczy, że coś jest nie tak.
/…/ „Macché parroco è un dittatore” aggiunge Biagio Gatto, uno dei fedeli. „Per colpa sua il paese sta morendo, la domenica, la gente è costretta a spostarsi nei paesi viciniori per andare a messa./…/ – “Jaki tam proboszcz, to dyktator”dodaje Biagio Gatto, jeden z wiernych. “Z jego winy miasteczko podupada, w niedzielę ludzie zmuszeni są jechać na msze do pobliskich miasteczek.
Wystawa
Genova – Nella città dei padri del Risorgimento, una mostra sul ruolo e il contributo che il popolo polacco diede al Risorgimento italiano.  Viene inaugurata lunedì prossimo a Palazzo Spinola(ore 17) dall’assessore alla Cultura, Anna Dagnino, e dal console generale della Repubblica di Polonia, Krysztof Strzalka. La mostra,/…/sarà visitabile sino al 7 marzo. (primocanale.it, 25/02/2012) –Genua – w miście ojców Risorgimento, wystawa na temat roli i udziału ludu polskiego we włoskim Risorgimento. Inauguracja odbędzie się w poniedziałek w Palazzo Spigola (godz. 17) przy udziale asesora Kultury Anny Dagnino, i konsula generalnego Rzeczpospolitej Polski, Krysztofa Strzałki. Wystawę /…/będzie można zwiedzać do 7 marca.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *