Przegląd prasy tygodniowej

Kryzys w Brukseli 

Una riunione sull’orlo della crisi quella che si terrà domani a Bruxelles tra i ministri dell’Ambiente europei che dovranno confrontarsi contro il „no” polacco a qualsiasi menzione ad una road mad di riduzione delle emissioni di carbonio del 95% entro il 2050./…/Oltre il 90% della produzione di energia elettrica polacca deriva da centrali alimentate a carbone ed è questo il motivo per cui Varsavia ha manifestato la sua opposizione ad una roadmap/…/La riunione dei ministri dell’Ambiente di domani vedrà quindi da una parte la Germania e la Gran Bretagna che spingono per fissare i limiti già nel 2020 e dell’altra la forte opposizione della Polonia seguita da Romania e Repubblica Ceca. (iltempo.it, 08-MAR-12) – jutro w Brukseli odbędzie się niemal kryzysowe spotkanie europejskich ministrów Środowiska, którzy skonfrontują się z polskim „nie” na temat road mad – dotyczącej rekukcji emisji CO2 do 95% przed rokiem 2050. /…/ Ponad 90% polskiej produkcji energii elektrycznej pochodzi z centrali węgla kamiennego, i dlatego Warszawa przeciwstawiła się roadmap /…/ Ministrowie Środowiska z jednej strony staną przed faktem, że Niemcy i Wielka Brytania nalegają na wyznaczenie limitów już w 2020 r., a z drugiej strony Polska, a także Rumunia i Republika Czech wyraźnie temu się sprzeciwiają.
Nowy model włoskiego Fiata w Polsce
Fiat „intende introdurre un nuovo modello” nell’impianto polacco di Tychy in sostituzione della Panda che e’ stata trasferita a Pomigliano. Cosi’ l’a.d. Sergio Marchionne parlando alla stampa estera Marchionne non ha pero’ voluto precisare di quale nuovo modello si tratta.(www.corriere.it, 06/03/2012) – Fiat „ma zamiar wprowadzić nowy model” do polskiej fabryki w Tychach, aby zastąpić Pandę, która została przeniesiona do Pomigliano. Sergio Marchionne, prezes Fiata, tak zadeklarował  prasie zagranicznej, nie chciał jednak sprecyzować o jaki nowy model chodzi./…/
„Bauman day” w Syrakuzach
 Il filosofo Bauman a Siracusa per Lectio Magistralis e convegno studi su tutela paesaggio. Il celebre filosofo e sociologo polacco Zygmunt Bauman, 86 anni, sarà a Siracusa per due giorni nell’ambito del seminario di studi su “Modernità liquida in difesa del Paesaggio solido” /…/ Per il “Bauman Day” a Siracusa, città del matematico e filosofo Archimede, sono attesi accademici e giovani ricercatori provenienti da tutta Europa. Fra i relatori figurano la sociologa polacca Aleksandra Jasinska Kania, Francois Zille del Master Politecnico di Milano e Paolo La Greca, direttore Darc (Dipartimento di Architettura) dell’Università di Catania.  (cinquew.it, 5/03/2012) – Filozof Bauman w Syrakuzach na Lectio Magistralis i konferencji na temat ochrony środowiska. Słynny filozof i socjolog polski Zygmunt Bauman, lat 86, będzie w Syrakuzach dwa dni z okazji seminarium „Modernità liquida in difesa del Paesaggio solido”./…/ Na „Bauman Day”w Syrakuzach, mieście matematyka i filozofa Archimedesa, oczekuje się naukowców i młodych badaczy z całej Europy. Pośród wykładających figuruje polska socjolog  Aleksandra Jasinska Kania, Francois Zille z Master Politecnico di Milano i Paolo La Greca, direttore Darc (Dipartimento di Architettura) z Università di Catania. Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *