Przegląd prasy tygodniowej

Ekonomia: dobra koniunktura polskiej gospodarki
I recenti dati congiunturali in Polonia mostrano un’economia forte. La produzione industriale è stata leggermente inferiore alle aspettative, nel compenso però le vendite al dettaglio sono aumentate molto di più delle stime degli analisti. Nel 2012 l’economia potrebbe dunque crescere fino al 3% in termini reali. Il tasso d’inflazione annuale è salito al 4,3% (dopo il recente 4,1%). L’apprezzamento relativamente forte dello zloty a inizio anno, nei prossimi mesi dovrebbe avere di nuovo un effetto stabilizzante sull’inflazione. /…/ (fondionline.it, 26/04/2012)
–          Ostatnie dane dotyczące koninktury w Polsce pokazują silną gospodarkę. Produkcja przemysłowa była nieco poniżej spodziewanych wyników, jednak sprzedaż detaliczna wzrosła o wiele więcej niż szacowano. W 2012 gospodarka może więc wzrosnąć realnie aż o 3%. Roczna stopa inflacji wzrosła do 4,3% (po ostatnich wynikach 4,1%). Stosunkowo silne umocnienie złotego na początku roku, w przyszłych miesiącach znów powinno mieć stabilizujący wpływ na inflację./…/
Wizyty: Polska delegacja z Oświęcimia w Latinie
Da Auschwitz a Latina, il sindaco polacco in Comune e Provincia/…/
La presenza della delegazione polacca a Latina è il primo passo per rafforzare i rapporti tra le nostre comunità con l’obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni i valori della pace e del rispetto della vita/…/. (latinatoday.it, 23/04/2012)
–          Z Auschwitz do Latiny, polski burmistrz w Urzędzie Miasta i Prowincji. /…/ Przybycie polskiej delegacji do Latiny to pierwszy krok aby zacieśnić relacje pomiędzy naszymi miastami mające na celu przekazanie młodzieży wartości pokoju i szacunku do życia /…/.
Historia: Udział Polskich Wojsk w Wyzwoleniu Włoch
Pankiewicz: “Grazie Polonia!”
Lecce: Wojtek Pankiewicz, vice presidente nazionale AFCPI, in occasione della Festa della Liberazione, ricorda, oltre ai Partigiani e ai Militari italiani giustamente onorati, „il grande contributo che anche i soldati polacchi diedero col loro sangue e col loro sacrificio per la Liberazione del nostro Paese”.
„Durante la Campagna d’Italia, infatti, il 2° Corpo d’Armata Polacco, al commando del mitico generale Wladyslaw Anders, si distinse in brillanti operazioni militari come la conquista di Montecassino e le battaglie di Piedimonte, Ancona, Linea Gotica, Faenza e la Liberazione di Bologna”, sottolinea Pankiewicz/…/ (futuratv.it, 24/04/2012)
–          Pankiewicz: „Dziękujemy Polsko!”
–          Lecce: Wojtek Pankiewicz, vice prezes narodowego AFCPI, z okazji Święta Wyzwolenia, przypomina, że poza Partyzantami i Żołnierzami włoskimi słusznie honorowanymi „w Wyzwoleniu naszego Kraju mieli wielki udział również polscy żołnierze oddając swoją krew i ofiarę”.
–          Podczas Kampanii Włoskiej, w rzeczy samej, 2° Oddział Wojska Polskiego, dowodzony przez heroicznego  Wladyslawa Andersa, wyróżnił się świetnymi operacjami wojennymi takimi  jak zdobycie Montecassino, bitwy w Piemonte, Anconie, na Linii Gotów, Faenzy i wyzwolenie Bolonii, podkreśla Pankiewicz/…/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *