Przegląd prasy tygodniowej

Kultura: Zanussi na Festiwalu Filmowym Arcipelago – Rzym 15-22/06

Inizierà venerdì 15 giugno alla Casa del Cinema la ventesima edizione del Festival Arcipelago, alla presenza del regista Krzysztof Zanussi, con l’inaugurazione della retrospettiva Focus Polonia dedicata alla scuola di Lòdz, in cui sono nati grandi registi come Polanski, Kieslowski, Skolimowski, Wajda, Rybczynski e di cui il festival propone una vera rarità: i cortometraggi girati durante gli anni di studio (tra gli anni ’50 e ’70). (cinemaitaliano.info, 14/06/2012)

–          Dwudziesta edycja festiwalu Arcipelago rozcznie się w piątek 15 czerwca w Casa del Cinema w obecności reżysera Krzysztofa Zanussiego inaugurując retrospektywny „Focus Polonia”zadedykowany szkole łódzkiej, w której narodzili się wielcy reżyserzy tacy jak Polański, Kieślowski, Skolimowski, Wajda, Rybczyński. Na festiwalu będzie można obejrzeć prawdziwe rzadkości: filmy krótkometrażowe kręcone w latach studenckich (w latach 50-tych i 70-tych).

/…/Quest’anno per la prima volta tutte le proiezioni di Arcipelago saranno ad ingresso gratuito.

–          W tym roku po raz pierwszy wstęp wolny na wszystkie projekcje festiwalu.

–           

Opuszczona rzeźba Igora  Mitoraja w Rzymie
Un enigmatico volto di pietra accoglie chi attraversa ponte Risorgimento da piazzale Belle Arti verso viale Mazzini. È la «Dea Roma», imponente scultura di pietra opera dell’artista polacco Igor Mitoraj, consegnata dalla Finmeccanica che ha la sua sede proprio lì, su piazza Monte Grappa come dono alla capitale. All’inizio era anche una fontana perché l’acqua scorreva lungo il volto: da lungo tempo è asciutta. Ma soprattutto, quest’opera alta sei metri e che pesa più di cento chili, da lungo tempo è trascurata /…/

–          Enigmatyczna twarz z kamienia wita każdego kto przechodzi przez most Risorgimento od placu Belle Arti w stronę viale Mazzini. To „Dea Roma”, imponująca rzeźba z kamienia dzieło polskiego artysty Igora Mitoraja, podarowana przez Finmeccanica, której siedziba mieści się właśnie tutaj na Monte Grappa, jako dar dla stolicy. Początkowo była to także fontanna, poniważ woda spływała po twarzy: od dawna jest sucha. Ale przede wszystkim, to 6-metrowe dzieło, które waży ponad 100kg., od dawna jest zaniedbane /…/  

È stata collocata sul piazzale nel settembre del 2003/…/ Igor Mitoraj l’aveva definita un «ponte ideale tra il passato e il futuro della città». /…/ (ocidiroma.corriere.it, 17706/2012)

–          Rzeźba została umieszczona na placu we wrześniu  2003 r./…/ Igor Mitoraj określił ją jako „idealny most pomiędzy przeszłością a przyszłością miasta”. /…/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *