II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

W dniach od 26 do 28 czerwca br.  organizowany jest w Warszawie II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych inżynierów i techników polskiego pochodzenia mieszkających na terenie Włoch:

„Jesteśmy przekonani, ze integracja polonijnych środowisk technicznych z Macierzą pozwoli na poszerzenie kontaktów między polskimi i zagranicznymi uczelniami, placówkami naukowymi i badawczymi, a skutkiem tego na jeszcze lepszą wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania innowacji, transferu i implementacji nowoczesnych technologii.

Technologii realizowanych bezpośrednio lub pośrednio przez polskich inżynierów pracujących w różnych krajach świata, często na bardzo prestiżowych stanowiskach.

Sądzimy, że organizowany w czerwcu 2013 w Warszawie II Swiatowy Zjazd Inżynierów Polskich (poprzedni był we wrzesniu 2010 r.) może przyczynić się do podniesienia rangi polskiej nauki i techniki oraz jej konkurencyjności w świecie.

Jednym z zasadniczych celów Organizatorów II SZIP jest dotarcie w jak najszerszym zakresie do inżynierów polskiego pochodzenia w różnym stopniu powiązań z Polską.”

zjazd

Komitet Sterujący
II Swiatowego Zjazdu Inzynierdw Polskich

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *