Eurowybory 2014 głosowanie korespondencyjne w placówkach dyplomatycznych

Uprzejmie informujemy, że w tegorocznych Eurowyborach będzie możliwe głosowanie korespondencyjne.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach Konsulatu Generalnego w Mediolanie dotyczącymi głosowania korespondencyjnego, informujemy, że:

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu podaje się:
• nazwisko i imiona,
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer ewidencyjny PESEL,
• adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
• adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
• numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.
W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego,
• adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający kartę do głosowania.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 15. dniu przed dniem wyborów tj. niepóźnej niż do 10 maja 2014 r. Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego termin ten ulega przedłużeniu do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r.

Więcej informacji nt. organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego znajdą Państwo na stronie www.pkw.gov.pl

Rejestracji można dokonać klikając na https://www.msz.gov.pl/pl/p/mediolan_it_k_pl/aktualnosci/wybory_do_parlamentu_europejskiego_w_2014___zasady_glosowania

Za przekazanie tej cennej informacji serdecznie dziekujemy pani Barbarze Czyżewskiej – oficjalnemu koordynatorowi kampanii we Włoszech

Polska Ludoteka Rodzinna jest oficjalnym partnerem Szkoły Liderów na kampanię Jestes u siebie? Zagłosuj! na Włochy.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *