Regulamin konkursu wiedzy Totus Tuus

O konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Le Rondini pisalismy tutaj.

le rondini

Ponizej przedstawiamy regulamin konkursu:

Organizator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Le Rondini, Rzym.

(Associazione di Promozione Sociale e Culturale Le Rondini, Roma)

Patronat Honorowy:

– Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie.

– Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Patronat Medialny:

– „Nasz Świat” – dwutygodnik informacyjny dla Polaków we Włoszech i portal internetowy,

oraz „Mojabancarella” i „Polacy we Wloszech” – polonijne portale internetowe w Italii.

Regulamin i Formularze Konkursowe są do pobrania na stronach:

assoculturalerondini.blogspot.com

www.naszswiat.net, www.mojabancarella.it, www.polacywewloszech.com

I. Motywacja:

5.12.2014r. Sejm Rzeczpospolitej Polski, uchwalił, że rok 2015 będzie Rokiem Św Jana Pawła II. Posłowie zgodnie przyjęli uchwałę „w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu ale i całego współczesnego świata”.

2 kwietnia 2015 r. będziemy przeżywać 10. rocznicę śmierci naszego wielkiego rodaka, która zjednoczyła wszystkich, bez względu na wyznanie czy prezentowane poglądy. W kwietniu 2015r. przypada także pierwsza rocznica kanonizacji, Ojca Świętego Jana Pawła II.

II. CELE KONKURSU

1. Popularyzowanie postaci Jana Pawla II wśród Polonii włoskiej.

2. Pogłębienie wiedzy na temat życia i Pontyfikatu Św Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem jego tożsamości Polaka.

3. Zapoznanie się z nauczaniem Jana Pawła II dotyczącym właściwych celów i postaw życiowych, zwłaszcza człowieka młodego.

4. Przypomnienie przez pryzmat Pontyfikatu Jana Pawła II, wybranych wydarzeń historycznych oraz faktów społecznych i religijnych ważnych w kontekście kultury polskiej

5. Integracja Polonii rzymskiej.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą brać w nim udział:

A – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

B – uczniowie klas I-III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

C – osoby pełnoletnie narodowości polskiej, mieszkające w Regionie Lacjum.

 1. Uczestnik udziela odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu Konkursowym. (Formularz A; B; C – w zależności od grupy wiekowej)

 2. Odpowiedzi mogą być napisane odręcznie lub na komputerze.

 3. Każdy uczestnik może przedstawić 1 formularz.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

 1. Termin składania prac: do 15 marca br., na jeden z podanych adresów:

– Biuro Informacji dla Pielgrzymów przy Kościele polskim św. Stanisława B.M. Rzym,

Via delle Botteghe Oscure, 15 Biuro jest czynne w poniedziałek 9.00-13.00,

wtorek – piątek 9.00-13.00 oraz 16.00-17.30, a w niedzielę 10.00-17.00.

– Sklep Polski U Michała, Viale Trastevere 233. Rzym

– Szkoła Polska. Via Mar dei Caraibi, 32. Ostia.

– Formularz można przesłać na e.mail: [email protected]

V. KOMISJA KONKURSOWA I NAGRODY

 1. Skład Komisji konkursowej ustali Zarząd Stowarzyszenia Le Rondini.

 2. Komisja przyzna punkty za poprawne odpowiedzi i zdecyduje o przyznaniu nagród.

 3. Werdykt Komisji jest ostateczny i niepodważalny.

 4. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 marca br.

 5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o werdykcie Komisji.

 6. Data i miejsce wręczenia nagród zostaną podane w późniejszym terminie.

 7. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy.

 8. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia.

VI. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, daty urodzenia,

konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.

W przypadku dzieci i młodzieży należy podać e.mail i nr. telefonu jednego z Rodziców.

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych.

 1. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w związku

z wydaniem nagród oraz do przekazywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia Le Rondini.

VII. USTALENIA DODATKOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

 2. Sytuacje nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Sponsorami nagród są:

STOWARZYSZENIE LE RONDINI – Tel. 389 78 75 133,

ZAGRANICZNY OŚRODEK POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ – Via G.B.Martini, 6A. Rzym,

SKLEP POLSKI „U MICHAŁA” – Viale Trastevere 233,

JASKINIA SOLNA „SALBEA” – Via Nocera Umbra, 94 (Furio Camillo),

SKLEP POLSKI „KAROLEK” – Via Paolina 2,

KSIĘGARNIA POLSKA – Circonvallazione Nomentana, 516.

TRANS-SERVICE – Międzynarodowa Firma Przewozowa – bezpłatny transport książek z Lublina do Rzymu (www.trans-service.com.pl)

Zrodlo: Stowarzyszenie Le Rondini
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *