Wypadki przy pracy personelu włoskiej służby zdrowia i opiekunek

Biorąc pod uwagę, że aż 70% personelu włoskiej służby zdrowia to kobiety (850tys.), w pewnym sensie nie dziwi fakt, że wypadki przy pracy dotyczą głównie płci żeńskiej,  donoszą eksperci z Anmil – Associazione nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro. To jeden z niewielu sektorów, gdzie liczba wypadków przy pracy kobiet przewyższa wypadki u mężczyzn.

Najbardziej narażone na takie ryzyko są opiekunki i pielęgniarki. Statystyki rejestrują wypadki związane głównie ze stresem, przemocą, agresją, oraz dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego.

Najwięcej wypadków (55%) ma miejsce w  szpitalach i domach opieki, i to właśnie tam jedna trzecia wypadków dotyczy pielęgniarek. 10% wypadków dotyczy opiekunek, pomocy salowych, itp.

Najczęściej są to upadki (aż 23% rocznie) oraz urazy przy dźwiganiu, podnoszeniu pacjentów (17% rocznie).

Coraz więcej wypadków personelu żeńskiego tego sektoru pada ofiarą napadu lub agresji innych osób, tj. pacjentów, ich krewnych lub osób trzecich.

Jednym z pozytywnych faktów  jest zmniejszenie liczby wypadków u cudzoziemek pracujących w tym sektorze (-9,1%). Przy czym najwięcej kobiet opiekunek pracujących we włoskiej służbie zdrowia pochodzi z Rumunii (16,1%), Peru (12,3%), Ekwadoru (5,3%), Europy wschodniej (Albanii, Polski, Ukrainy, Mołdawii) i Ameryki środkowo-południowej (Brazylia, Republika Dominikany, Kolumbia, Argentyna)

Eksperci tego sektoru na kongresie w Rzymie 1 marca br. wysunęli propozycję aby poszerzyć warunki ubezpieczeniowe, które zapewnią więcej środków małżonkom i dzieciom poszkodowanych, dotychczas bardzo ograniczonych.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *