Zwiedzanie Rzymu w poszukiwaniu polskich śladów – na stronie internetowej Ambasady

Na stronie internetowej Ambasady RP powstała nowa zakładka poświęcona śladom polskim w Rzymie: Rzymskie polonika”.

Zakładka składa się z tekstu głównego oraz 57 rozwinięć w postaci linków do kolejnych stron, w których podano bardziej szczegółowe informacje na temat pobytów w Rzymie poszczególnych postaci i związanych z nimi zabytków.

“Nie ma chyba nic bardziej pasjonującego, niż błąkać się po Rzymie i szukać poszlak, skądeśmy są” napisał polski dyplomata Jan Gawroński. Toteż z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu nową, bogato ilustrowaną zakładkę poświęconą śladom polskim w Wiecznym Mieście, w której przedstawiamy świadectwa polskiej obecności i zainteresowania Polską w Rzymie na przestrzeni dziejów.

Opracowanie gromadzi informacje zarówno o materialnych śladach pobytu w Rzymie przybyszów z terenów państwa polskiego (tablice pamiątkowe, pomniki nagrobne, fundacje sakralne i świeckie, portrety malarskie i rzeźbiarskie, dzieła sztuki polskich artystów i in.), jak i o pamiątkach związanych z osobami, które wprawdzie nigdy do Rzymu nie dotarły, ale które w pewnych momentach budziły duże zainteresowanie władz oraz mieszkańców miasta.

Autorką wszystkich tekstów i znakomitej większości fotografii jest Dominika Wronikowska, historyk sztuki i wieloletni przewodnik po Rzymie. W swojej pracy przedstawiła ona ogólnie dostępne dla mieszkańców i turystów przybywających do Rzymu poloniki, z wyłączeniem jednakże dokumentów archiwalnych, rycin oraz książek, które stanowią przedmiot odrębnych, szczegółowych opracowań. Przedstawiła także wiele wybitnych postaci naszych dziejów i kultury, po których – często wielokrotnych – pobytach w Rzymie, nie zachowały się do naszych czasów żadne widoczne ślady (np. Ignacy Krasicki czy Stanisław Kostka Potocki).

Zakładka Rzymskie polonika składa się z tekstu głównego – przedstawiającego charakter polskiej obecności w Rzymie w ujęciu chronologicznym – oraz rozwinięć w postaci linków do kolejnych stron, w których podano bardziej szczegółowe informacje na temat rzymskich pobytów poszczególnych postaci i związanych z nimi zabytków.

Aktualnie został opracowany okres od początku istnienia państwa polskiego do końca XVIII wieku. Planujemy stopniowe uzupełnianie i poszerzanie opracowania o kolejne epoki historyczne.

Zapraszamy wszystkich do zwiedzania Rzymu i odkrywania polskich śladów w Wiecznym Mieście korzystając z sugestii i informacji zawartych w naszej zakładce! Zachęcamy również do zgłaszania placówce innych śladów historycznych polskiej obecności w Rzymie, na które Państwo natraficie.

https://rzym.msz.gov.pl/pl/polonia/polonika/

https://rzym.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/rzymskie_polonika__slady_polskie_w_wiecznym_miescie
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *