Propozycja wprowadzenia „obywatelstwa sportowego” dla niepełnoletnich cudzoziemców

„Obywatelstwo włoskie” poprzez sport

Minister  i podsekretarz rządu Graziano Delrio wysunął propozycję wprowadzenia tzw. cittadinanza sportiva, czyli „obywatelstwa sportowego” przyznawanego niepełnoletnim cudzoziemcom, którzy żyją legalnie we Włoszech.

Delrio potwierdził też pełną aprobację rządu Renziego w tej sprawie ponieważ dekret promuje integrację społeczną dzieci i młodzieży mieszkających we Włoszech, uczęszczających regularnie do włoskich klubów sportowych od conajmniej 10 roku życia.

„Należy dać równe szanse młodym sportowcom obcego pochodzenia, którzy żyją w naszym kraju” – komentują w mediach inni deputowani parlamentu.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.