IX Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

Instytut Pamięci Narodowej rozpoczyna nabór na konferencję IX Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą.

Konferencja odbędzie się w dniach 29 czerwca-10 lipca w okolicach Warszawy. Spotkanie organizowane jest przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Programu Polonijnego BEP IPN. Oferta skierowana jest wyłącznie do nauczycieli-praktyków oraz animatorów edukacyjnych uczących w polskojęzycznych placówkach za granicą. Uczestnictwo jest bezpłatne. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 maja 2015. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie https://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polonijny

polonijne_polacy_we_Wloszech

IX Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

Instytut Pamięci Narodowej rozpoczyna nabór na konferencję IX Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 29 czerwca-10 lipca w okolicach Warszawy. Spotkanie organizowane jest przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Programu Polonijnego BEP IPN.

Do udziału w Polonijnych Spotkaniach… zapraszamy wyłącznie nauczycieli-praktyków oraz animatorów edukacyjnych – osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami kraju.

Celem kursu jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchają nie tylko wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka wykładów skoncentrowana będzie wokół historii Polski lat 1939 – 1989, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Państwa Podziemnego oraz działalności antykomunistycznej po zakończeniu II wojny światowej; stosunków polsko-żydowskich oraz opozycji w PRL. Podczas warsztatów zaproponujemy sposoby pracy z różnymi tekstami kultury oraz  grami edukacyjnymi. Pokażemy, jak samodzielnie tworzyć wystawy historyczne. Ważnym tematem tegorocznych Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą będzie uczenie historii małych dzieci.  

Szczególnie zapraszamy młodych nauczycieli, zdobywających dopiero doświadczenie w nauczaniu historii najnowszej. Przy rekrutacji weźmiemy również pod uwagę opis scenariusza zajęć dotyczącego kształcenia patriotycznego.

Szczegółowy program kursu zamieszczony zostanie na stronie https://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polonijny do początku kwietnia.

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych o standardzie turystycznym.

Wypełnione i ręcznie podpisane zgłoszenia wraz z opisem prowadzonej działalności edukacyjnej (poświadczonym przez zwierzchnika) należy przesyłać do  10 maja 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: [email protected] . Lista osób zakwalifikowanych na konferencję będzie znana do końca maja 2015 r. 

Informacji na temat IX Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą udziela ich kierowniczka Olga Tumińska, tel. +48 22 5818818; e-mail: [email protected].

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *