Program uroczystości z okazji 71 rocznicy bitwy o Monte Cassino

Przedstawiamy ramowy program uroczystości z okazji 71 rocznicy bitwy o Monte Cassino, które odbędą się w dniach 16-17 maja:

16 maja 2015

10.30   Piedimonte San Germano:

Pomnik Poległych Piedimonte San Germano

Pomnik 6. Pułku Pancernego im. Dzieci lwowskich

11.15     San Vittore del Lazio:

Pomnik Żołnierzy 2. Korpusu Polskiego (via Passeggeri)

Pomnik Poległych San Vittore del Lazio (p.zza Corte dei Santi)

15.30       Acquafondata:

Kapliczka wzniesiona na terenie pierwotnego cmentarza polskiego

Pomnik Żołnierzy 2. Korpusu Polskiego

Pomnik Poległych Acquafondata

17 maja 2015

09.50   spotkanie Pana Ambasadora z Opatem Dom Donato Ogliari

10.30   zwiedzanie Muzem Memoriale  2. KP na Monte Cassino – oprowadza Arch. Pietro Rogacień

10.50   powitanie przybyłych na upamiętnienie delegacji Cassino, Acquafondata, Piedimonte San Germano, San Vittore del Lazio, Onorcaduti,  Polonii i innych (przed bramą główną)

11.00   Msza św. w intencji Poległych – przewodniczy ks. Prałat Paweł Ptasznik (odprawiona zostanie przy ołtarzu głównym na górze, obok symboli

11.45   powitanie Burmistrza Cassino – Giuseppe Golini Petrarcone

11.50   wystąpienia Pana Ambasadora Tomasza Orłowskiego

12.00   ceremonia złożenia wieńców:

– wieniec od Pana Ambasadora

– wieniec od Burmistrza Cassino

–  wieniec od gen. Rosario Aiosa

– Stowarzyszenie Rodzin Polskich Kombatantów

– Ognisko Turyńskie

– Szkoła Polska

– ZHP

– wieniec od przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Dolny Śląsk” Kazimierza Kimso.

12.10   zakończenie upamiętnienia

12.45   Muzeum Historiale – złożenie kwiatów pod pomnikiem Gen. Wł. Andersa;  wymiana upominków; zwiedzanie Historiale

Zrodlo informacji: Anna Wawrzyniak
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.