Konkurs plastyczno-literacki

Polacy w Włoszech oraz Radio Klik zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastyczno- literackim! W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 3 do 14 lat. Zapoznaj się z zasadami i weź udział w konkursie „Piotrka w Watykanie” i wygraj książkę!

okladka Piotrek w Watykanie

Grupy wiekowe:

A 3- 6 lat: Praca plastyczna. Technika dowolna. W Muzeum Watykańskim znajduje się obraz pędzla Petera Wenzela zatytułowany „Adam i Ewa w raju”. Przyjrzyj się ile zwierząt znajduje się wokół bujnej zieleni. Wybierz dowolny gatunek zwierzęcia i stwórz pracę plastyczną, która odzwierciedli Twoje ulubione zwierzę z obrazu. Podpisz pracę: nazwa zwierzęcia, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Wykonaną przez Ciebie pracę plastyczną możesz zeskanować, sfotografować i wysłać na adres elektroniczny: [email protected]

źródło: www.classicartpaintings.com

źródło: www.classicartpaintings.com

B 7-9 lat: Praca literacka. Forma list. : Wyjechałeś do Polski na wakacje. Napisz list do Twojego włoskiego przyjaciela, w którym opowiesz mu o miejscu, w którym się znajdujesz. Podkreślisz jego walory turystyczne, historię, może opiszesz typowe zwyczaje panujące w danym regionie lub tradycje…

Maksymalnie 2 strony word. Praca może być pisana odręcznie maksymalnie 2 strony podaniowe.

C 10- 14 lat: Praca literacka. Napisz, z którą z poniższych postaci historycznych chciałbyś/ chciałabyś się zaprzyjaźnić i zjeść pizzę. Udowodnij swój wybór. 1. Królowa Bona, 2. Generał Władysław Anders, 3. Henryk Sienkiewicz , 4. Maria Skłodowska- Curie.

Maksymalnie 3 strony word. Praca może być napisana odręcznie. Maksymalnie 3 strony podaniowe.

Prace można nadsyłać do 20 czerwca. Na adres: pol[email protected], [email protected] oraz pod adres: LAssociazione A Voce. via P. A. Rappini 7, 40 134 Bologna. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 czerwca. W każdej kategorii zostanie wybrany jeden zwycięzca i dwa wyróżnienia. Na zwycięzców czekają nagrody książkowe „Piotrek w Watykanie. Przewodnik dla dzieci i młodzieży po najmniejszym państwie świata.” Autor Edyta Gawryś . Jury Konkursu: Małgorzata Jakobsze nauczyciel języka polskiego w polskiej szkole oraz lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Bolonii, Monika Bubła oraz Piotr Łukasiewicz- artyści malarze.

Prace wyróżnione zostaną opublikowane na portalach internetowych: Polacy we Włoszech i Radio Klik.

radioklik

motyl_agnieszki_kwadrat_z_adresem_internetowym

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele Konkursu:

1. Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej i artystycznej.

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

3. Integracja Polonii włoskiej.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży we Włoszech.

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

-dzieci dwie grupy wiekowe

– młodzież

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie stworzyć pracę artystyczna lub napisać krótkie tekst literacki.

5. Pracę konkursową należy przesłać na podany niżej adres.

6. Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem Autora. Do pracy należy dołączyć dane personalne Autora, adres.

7. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór

8. Tekst literacki zgłoszony do Konkursu nie może przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu.

III. Termin i miejsce składania prac:

Prace podpisane: imię nazwisko adres zamieszkania należy składać do dnia 20 czerwca 2015 r. pod podane adresy elektroniczne: [email protected], [email protected] lub pod adres: LAssociazione „A Voce” via P.A. Rappinie 7 CAP 40134 Bologna

IV. Jury:

Jury Konkursu: Małgorzata Jakobsze nauczyciel języka polskiego w polskiej szkole oraz lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Bolonii, Monika Bubla oraz Piotr Łukasiewicz- artyści malarze.

V. Kryteria oceniania:

twórczy charakter utworu,

poprawność stylistyczna i językowa,

poziom literacki pracy,

samodzielność i oryginalność,

ogólna estetyka pracy.

VI. Nagrody:

1. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody książkowe oraz zakładki do książek. W każdej kategorii wiekowej wyłonimy zwycięzcę i otrzyma on książkę ” Piotrek w Watykanie. Przewodnik dla dzieci i młodzieży po najmniejszym państwie świata” . Wygrane prace literackie zostaną opublikowane na stronach internetowych portali: Polacy we Włoszech i RadioKlik.

VII. Wyłanianie laureata Konkursu:

1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.

2. W każdej kategorii wiekowej przyznana zostanie jedna nagroda oraz dwa wyróżnienia.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 30 czerwca 2015 r.

5.Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatorów.

6. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatorów na jego stronie internetowej.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *