Błękitne hełmy kultury ONZ w obronie dziedzictwa kulturowego przed terrorystami

1 sierpnia 2015 na mediolańskim Expo odbyła się Międzynarodowa Konferencja 83 ministrów Kultury z całego świata na czele z włoskim ministrem Dario Franceschinim i premierem Matteo Renzim. Za jednym stołem zasiedli politycy z Iranu, Izraela, Egiptu, Palestyny, Rosji, Kuby, itd.

Coraz częściej dochodzi do ataków terrorystycznych, których celem jest zniszczenie dorobku artystycznego, historycznego i tradycyjnego populacji innego kraju.

Dlatego też konferencja zakończyła się podpisaniem wspólnej  „deklaracji mediolańskiej„, która potępia przemoc wobec dzieł sztuki człowieka i natury. Baan Ki-moon, sekretarz generalny ONZ, wzywał nawet do uznania za „zbrodnię wojenną” niszczenie dziedzictwa kulturowego.

Ponadto, powstała inicjatywa utworzenia Międzynarodowych Sił Obronnych ochrony kultury, czyli „Błękitnych hełmów kultury” pod  przewodnictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych, które mają bronić światowego dziedzictwa kulturowego przed terrorystami i wojennymi atakami, aby już nigdy nie powtarzały się barbarzyńskie zniszczenia, takie jak w Palmirze (Syria), czy w muzeum Bardo w Tunezji.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

8 + 2 =