Bezpłatny kurs dla opiekunek w Reggio Calabrii

Do 14 września 2015 trwają zapisy na bezpłatny kurs dla opiekunek osób starszych i pomocy domowych w Reggio Calabrii zoarganizowany w ramach projektu ASOFI – Azioni di Supporto e Orientamento per famiglie immigrate, Associazione Artemide, Next, Arci Comitato territoriale Reggio Calabria, Arci San Pietro di Caridà, Facciamo squadra, CISME Società Cooperativa, Laurentianum i AISF – Associazione Immigrati senza Frontiera.

Kurs przewiduje 80 godzin teorii  (5 godzin dziennie) w okresie 3 miesięcy. Na zakończenie kursu zostaną wręczone zaświadczenia uczestnictwa.

Zgłaszać się mogą cudzoziemcy pełnoletni i niekarani, a także z dobrą znajomością języka włoskiego. Należy przynieść życiorys, xero dokumentu tożsamości i ewentualnie xero pozwolenia na pobyt, oraz wypełnić formularz dostępny na miejscu. Przewidziana jest także rozmowa kwalifikacyjna.

Cooperativa Cisme, sita in viale Aldo Moro 52 c,  Reggio Calabria. tel 096553922

źródło: www.srrill.it
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *