Podaruj dziecku swój język ojczysty

Kampania „Podaruj dziecku swój język ojczysty” skierowana jest do rodziców polskiego pochodzenia i nauczycieli poza granicami Polski. Jej zadaniem jest promocja dwujęzyczności i nauki języka polskiego poprzez popularazycję wiedzy na temat korzyści płynących z faktu posiadania dwóch języków oraz udzielanie rzetelnych, wspartych badaniami naukowymi informacji. Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą (Association for the Promotion of Polish Language Abroad, APPLA), którego siedziba znajduje się w Szkocji.

podaruj_logo_polacy_we_Wloszech

W ramach kampanii przygotowana została strona internetowa www.podarujdzieckujezyk.org, drukowane ulotki i 28-stronnicowy poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”, plakaty oraz materiały do zamieszczania na stronach www. Kampania promowana jest również za pośrednictwem serwisów społecznościowych i mediów polonijnych. W przygotowaniu są ponadto materiały wideo.

Elektroniczne wersje materiałów przygotowanych w ramach kampanii pobrać można ze strony https://www.podarujdzieckujezyk.org/materialy-kampanii/ . Zainteresowane organizacje polonijne mogą również odebrać drukowane ulotki, poradniki oraz plakaty w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Rzymie i Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie oraz zamieścić na swoich stronach internetowych odsyłacze do kampanii (z wykorzystaniem specjalnie do tego celu zaprojektowanych znaczków i banerów).

Materiały drukowane kampanii dotrą do 11 krajów Europy gdzie, przy wsparciu Ambasad i Konsulatów RP oraz organizacji polonijnych, będą rozprowadzane wśród Polonii. Kampanię we wszystkich krajach wspierają Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego oraz uniwersytety w całej Europie. Na terenie Włoch patronatem honorowym kampanię objęli Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie i Konsulat Generalny RP w Mediolanie, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie, Bilingualism Matters przy Uniwersytecie w Trento i Bilingualism Matters przy Uniwersytecie Milano-Biccoca. Łącznie w całej Europie kampanią „Podaruj dziecku swój język ojczysty” patronatem objęło ponad 40 prestiżowych instytucji i organizacji.

znaczek_podaruj_okragly_polacy_we_Wloszech

Więcej informacji o stowarzyszeniu organizującym kampanię znaleźć można na stronie www.appla.org.

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *