Konkurs ŚLADAMI HENRYKA SIENKIEWICZA PO RZYMIE

Henryk Sienkiewicz, Feliks Nowowiejski, Cichociemni patronami 2016 roku. Rok 2016 – jest także Rokiem Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski.

2016 - Rok H. Sienkiewicza_polacy_we_Wloszech

18 grudnia 2015 r. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, jest to motywowane 170. rocznicą urodzin i 100. rocznicą śmierci pierwszego polskiego noblisty w dziedzinie literatury. W 2016 roku minie także 120 lat od chwili wydania powieści „Quo vadis”, która przyniosła mu międzynarodową sławę.
Z okazji obchodzonego w Polsce Roku H. Sienkiewicza, Stowarzyszenie Le Rondini ogłasza Konkurs dla Polonii mieszkającej w Rzymie i w Regionie Lacjum:
„ŚLADAMI HENRYKA SIENKIEWICZA PO RZYMIE”

REGULAMIN

Udział w konkursie:
W konkursie mogą wziąść udział starsze dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Warunkiem jest przesłanie w formie elektronicznej odpowiedzi na pytania (max. 2 strony formatu A4), zdjęcie lub film (1min) ukazujące Cię w jednym z miejsc upamiętniających pobyt H. Sienkiewicza w Rzymie (zadanie fakultatywne) oraz formularza konkursowego zawierającego: imię i nazwisko, miejce zamieszkania, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres e-mail, (dla uczniów: nazwę szkoły) na adres: [email protected] do 15 marca br.

PYTANIA:
1. Wymień przynajmniej 5 miejsc w Rzymie związanych z H. Sienkiewiczem
gdzie został po Nim „ślad” (tablica, pomnik, popiersie)

2. Opisz jedno z nich
2.1 Zadanie fakultatywne (nieobowiązkowe)
Zrób zdjęcia lub film (1min) ukazujące Cię w tym miejscu

3. Henryk Sienkiewicz powiedział:
„Każdy człowiek cywilizowany ma dwie Ojczyzny: własną i Włochy”
Jak interpretujesz te słowa?

4. Wymień tytuły co najmniej 10 utworów napisanych przez H. Sienkiewicza.

5. Akcja której powieści H. Sienkiewicza rozgrywa się głównie w Rzymie?
W jakich latach i okolicznościach?
W temacie korespondencji i załączniku należy podać „Konkurs Śladami H. Sienkiewicza po Rzymie”
Wysyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie oraz publikację opracowanego opisu wraz z załączonymi do niego materiałami (zdjęcie lub film)
Prace będzie oceniała Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 25 marca 2016 r.
Wyniki zostaną ogłoszone na blogu www.assoculturalerondini.blogspot.it
i na FB www.facebook.com/APSCLeRondini
Decyzja Komisji jest ostateczna.
Wszystkie kwestie nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.

PATRONAT nad Konkursem objął Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie.

PATRONAT MEDIALNY:
„Nasz Świat” – dwutygodnik informacyjny dla Polaków we Włoszech i portal internetowy, „MojaBancarella” – polonijny portal internetowy we Włoszech, „Polacy we Włoszech” – polonijny portal internetowy we Włoszech.

logo-do-tekstow

SPONSORZY NAGRÓD:
– SKLEP POLSKI „U MICHAŁA”, Viale Trastevere, 233, Rzym. Tel. 06 89567658
bony na zakupy o wartości 30 i 20e
– FIRMA TRANSPORTOWA „ANMARO” www.anmaro.it Tel.348 9831188
Przewóz paczki z Rzymu do Polski.
– STOWARZYSZENIE LE RONDINI

POLACY WE WŁOSZECH – portal informacyjny-nagrody książkowe:
– Bluza lub koszulka z wybranym wzorem,
– Artykuły biurowe lub szkolne,
– Nagrody książkowe.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać pod adresem: [email protected] lub telefonicznie: 389 787 51 33, 327 747 55 62

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie!
Iwona Bigos – Stowarzyszenie Le Rondini
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *