Prezentacja tomiku wierszy Joanny Kalinowskiej w Bari

18 kwietnia o godz. 18.30 zapraszamy wszystkich Czytelników  do Księgarni Roma w Bari na prezentację tomiku poezji Joanny Kalinowskiej

Libreria Roma, piazza Aldomoro, 13, BARI

 

Joanna Kalinowska, z pochodzenia Polka, zaadoptawana tarantyjka, nauczycielka, tłumaczka i działaczka polonijna, jest autorką dwujęzycznego tomiku poezji zatytułowanego, “ASCOLTANDO AZZURRO -WSŁUCHANA W BŁĘKIT”, który wprowadza czytelnika w jej koncepcję świata, przekazując metafizyczną wizję  piękna czysto kosmologicznego.

Tomik ten fascynuje i zachęca czytelnika do zgłębienia tego świata, pokazując z  estetycznego punktu widzenia humanistyczny wymiar  świata wstrząsanego różnymi problemami życia codziennego i społecznego, nie pomijając jednak jego kosmologicznej struktury, co doskonale odzwierciedla okładka książki, na której umieszczony jest surrealistyczny oraz Igora Morskiego, mający wygląd niemal fotograficzny i w swej fantastycznej wymowie będący zaproszeniem do innego wymiaru.

Silnie przemawia wysublimowane  poczucie piękna autorki postrzeganego jako sposób wyzwolenia ducha, jak to można dostrzec w wierszu „Niewinność” :

 

”niewinność jest biała jak pierwsze śniegi,

niewielu jest w stanie pojąć,

jak jest piękna i nieskalana czystość pierwszych śniegów

trzeba uważać zanim się jej dotknie…”

 

Wiersz ten demonstruje szczególna cechę estetycznej kultury autorki natchnionej współczesną estetyką pozytywistycznej wizji filozoficznego postrzegania świata, ceniącej piękno samo w sobie, będące jednocześnie momentem inspirującym do transformacji ducha i jego rozwoju, przekraczając limity stawiane przez codzienność.

O kosmicznym połączeniu jednostki ze wszechświatem opowiada wiersz „Mikrokosmos”:

 

„w wypełnionej do połowy szklance mój odwrócony obraz

widzę moje ciało, pulsujące serce, wnętrze dłoni

niedoskonałe narzędzie doskonałego twórcy

jestem istotą rozumną…

istnieję…

i usiłuję go pojąć

obserwując świat jako dzieło

w którym wraził swą myśl

[…]

patrzę na moje odbicie

próbując dostrzec zaszyfrowaną odpowiedź

na wszystkie zapytania

od stworzenia świata po dzień dzisiejszy

i wiem, że to ja jestem tą odpowiedzią

ponieważ rządzą mną te same prawa

które pozwalają krążyć w kosmosie

olbrzymim galaktykom…”

 

Ten piękny wiersz uwzględnia cały  dramatyzm ludzkiego istnienia, i jego połączenie  z otaczającym światem i wszechświatem ukazując humanizm ludzkości jako odzwierciedlenie pozytywnej myśli stwórcy, który ją stworzył, rządząc się tymi samymi prawami, jakie zastosował tworząc cały kosmos. Spoglądając ciemną nocą w rozgwieżdżone niebo dostrzegamy jego piękno i czujemy się jego częścią, a odczuwając jego doskonałość dokonujemy swoistego samooczyszczenia, khatarsis, oczyszczając sie z gnębiących pasji i uwikłanej w codzienność egzystencji.

 

prezentacja_ksiazka_Puglia_Polacy_we_Wloszech

 

Poezja Joanny Kalinowskiej używa piękna jako jednego z narzędzi, którego metafizyczna wartość  pozwoli sztuce przekazać ontologiczną godność tworzenia i umożliwi jej poprowadzenie ludzkości ku szczęściu, wyzwalając ją z okowów w które ludzkość wplątała się podczas długich wieków istnienia w uzależniona od przymusu materialistycznego dostrzegania świata.

Wyalienowanie, samotność jednostki i jej bezsilność znikną pod wpływem dotknięcia piękna, które pozwoli duchowi się zrealizować  i pokonać przeszkody narzucone przez umysł, pokonać horyzont, który ogranicza przestrzeń i nie pozwala dotrzeć do nieskończoności. Tytułowy błękit nie jest kolorem, wsłuchanie się oznacza spojrzenie w głąb siebie, odkrycie wewnętrznej siły, która drzemie w każdym człowieku.

Wyzwalając tę siłę osiągniemy jako ludzkość doskonałość pozwalającą na zbliżenie się do ideału, na zrozumienie myśli naszego twórcy i jednocześnie nas samych.

Eksperymentalność tego tomiku podwaja fakt, że jest dwujęzyczny, napisany po polsku i po włosku.

Gorąco zachęcam do jego przeczytania!

Gaetano Finizio
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *