Włoskie porady prawne, cz.3: Choroby i problemy rodzinne

Dzisiaj zajmiemy sie chorobami i problemami rodzinnymi (MALATTIA E DISGRAZIA FAMIGLIARE). Opiekunka, która pracuje na godziny ma obowiązek przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego najpóźniej do następnego dnia od początku choroby. Zaświadczenie musi oczywiście określać przyczynę i wskazywać dokładny okres, w którym opiekunka będzie na zwolnieniu. Zaświadczenie musi być dostarczone bezpośrednio pracodawcy lub za pośrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. W drugim przypadku ważna jest data na pieczątce urzędu pocztowego.

Opiekunka, która mieszka u pracodawcy, nie musi dostarczać zaświadczenia chyba, że pracodawca tego wymaga. Natomiast opiekunka ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie, jeśli zachoruje podczas ferii albo w okresie kiedy nie przebywa w domu pracodawcy. Oczywiście i w tym przypadku zaświadczenie musi określać przyczynę i wskazywać dokładny okres, w którym opiekunka będzie na zwolnieniu. W tym przypadku zaświadczenie musi być dostarczone bezpośrednio do pracodawcy lub za pośrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru do 2 dni od kiedy został wydany. Oczywiście w tym drugim przypadku ważna jest data na pieczątce z urzędu pocztowego.

fot. youtube.com

foto: youtube.com

Oprócz tego opiekunka ma ZAGWARANTOWANE MIEJSCE PRACY.

  • Jeśli jest zatrudniona od minimum 6 miesiecy (oczywiście nie wlicza sie okresu próbnego) – przez 10 dni
  • Jeśli jest zatrudniona od 6 miesiecy do 2 lat – przez 45 dni
  • Jeśli jest zatrudniona od 2 lat i dłuzej – 180 dni

Okresy zwiększają się o 50% w przypadku chorób onkologicznych, udokumentowanych przez ASL. W przypadku kiedy opiekunka przekracza wyznaczony okres chorobowy to traci prawo do tego miejsca pracy.
Wtedy, jeśli pracodawca chce, to może zwolnić opiekunkę z ważnego powodu, tzw.  “per giusta causa”.

Jeśli chodzi o utrzymanie miejsca pracy to jest ono liczone według kalendarza roku slonecznego, np.  opiekunka zachorowała w październiku 2016, dni chorobowe będą liczone od miesiąca października 2016, aż do października 2017. Czyli dni chorobowe zeruja się tylko i wyłącznie od listopada 2017.

Podczas zwolnienia chorobowego pracodawca musi zaplacić opiekunce przez maksymalną liczbę dni całego okresu chorobowego w roku, wyznaczonego w zależności od lat pracy. Podaję przykład:  Jeśli osoba jest zatrudniona od minimium 6 miesięcy (nie wlicza się okresu próbnego) – pracodawca płaci przez 8 dni. Jeśli jest zatrudniona od 6 miesięcy do 2 lat – pracodawca płaci przez 10 dni. Jeśli jest zatrudniona od 2 lat lub dłużej – pracodawca płaci przez 15 dni.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie podczas chorobowego opiekunka będzie otrzymywać:

  • Do 3 dnia (fino al 3° giorno) – 50% wypłaty
  • Od 4 dnia i dalej (dal 4° giorno in poi) 100% wypłaty

 

 

Korepospondent: Anna Sieprawska-Troili

 

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.