Smog w Emilii Romanii: Normy szkodliwych pyłów przekraczają pięciokrotnie limit!

Normy szkodliwych pyłów (PM 10 i PM2,5) przekraczają w tym momencie aż pięciokrotnie limit! Już 5 lutego następna ,”Niedziela ecologiczna” którą wprowadzono ponad rok temu dla polepszenia warunków powietrza w miastach i która ogranicza ruch pojazdow samochodowych a także zakaz wjazdu do centrum miasta Normy szkodliwych pyłów (PM 10 i PM2,5) przekraczają w tym momencie aż pięciokrotnie limit!

Od tygodnia notuje się zwiększoną emisję szkodliwych pyłów, tym samym ustalając rekord przekroczenia normy. Ostatnie dane (96mg dla PM 10 i 150mg dla PM2,5 ) na metr szescienny (m3). Norma Indeksu jakości powietrza wynosi DLA PM10 ( 50 µµmikrogramów na m3) i dla PM2,5 (25 mikrogramów na m3). Przypominając że PM2,5 – zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą przenikać do krwi. Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren).

Największa emisja pyłów rejestruje się w wyniku spalania wegla. Emisja pyłu spowodowana jest równiez przez komunikację miejską – spalanie paliw w silnikach. Pyl PM2,5 zagraża zdrowiu przyczyniając się do wzrostu zgonów i zachorowalności na choroby serca i układu krążenia, dróg oddechowych oraz raka płuc. Wzrost stężen pyłu PM2,5 może spowodować wzrost ryzyka nagłych wypadków wymagających hospitalizacji z powodu problemów z krążeniem i oddychaniem. PM10 – zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Skład chemiczny ten sam jak PM2,5. Inhalowane do płuc pyły mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju jak np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszką, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych jak astmy, kataru siennego i zapalenia alergicznego spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobnistej (dzieci i osoby w podeszłym wieku, wspólwystępowanie przewlekłych chorób serca i płuc).

Postanowiono wprowadzić ,,niedziele ecologiczne’’ tzn. dzień bez auta zaczynając już od 5 lutego w ponad 28 gminach (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Rimini Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine, Sassuolo; Casalecchio, Imola, San Lazzaro, Castel Maggiore, Calderara di Reno, Castenaso, Granarolo, Pianoro, Zola predosa, Argelato, Ozzano; Faenza, Lugo, Cento e Riccione). Ten sam problem odnotowano także w Mediolanie i okolicach.

Korespondencja z Bolonii: Aneta Malinowska, autorka stron Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.