Włoski parlament uchwalił ustawę o pomocy dla najbiedniejszych rodzin

W czwartek 9 marca włoski parlament przyjął ustawę zwalczającą ubóstwo we Włoszech. Włoski premier Paolo Gentiloni, przebywający w tych dniach w Brukseli  przyjął tę wiadomość z wielkim zadowoleniem, i oświadczył, że polityka socjalna jest bardzo ważna w programie jego rządu.

To bardzo istotna ustawa, ponieważ dotychczas włoscy politycy ograniczali się do deklarowania pomocy w postaci ulg podatkowych czy przyznaniu dodatkowych 80 euro dla rodzin przedstawiających niskie dochody. A takie rozwiązania były skierowane do osób biedniejszych ale nie najbiedniejszych, ponieważ aby z nich skorzystać trzeba być zatrudnionym. Tymczasem najbiedniejsi to właśnie osoby bezrobotne, bez żadnych dochodów, a jest ich w Italii, około 1,8 miliona.

Dlatego rodziny (Włosi i cudzoziemcy), które żyją  poniżej poziomu absolutnego ubóstwa będą mogły wreszcie otrzymać stałą zapomogę w postaci 480 euro miesięcznie, wypłacanej na kartę przedpłaconą. Na ten cel rząd włoski przeznaczył już 2 miliardy euro, ale sukcesywnie ma  te środki  zwiększać. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę zgłoszenia osób z dziećmi i z osobami niepełnosprawnymi na utrzymaniu, kobiety w ciąży i bezrobotni w wieku powyżej 55 lat.

.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *