Gdzie najczęściej i najchętniej przeprowadzają się Polacy?

Jeszcze na początku lat 90. i w ciągu kolejnych dwóch dekad zauważalny był trend przeprowadzania się Polaków ze wsi do miasta. Jak jest obecnie? Gdzie najczęściej i najchętniej przeprowadzają się Polacy?

Migracje krajowe
Dużo miejsca w mediach i w publikacjach książkowych poświęca się tematyce emigracji zarobkowej do takich krajów jak Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia, Szwecja i Norwegi, czy Holandia i Dania. Niemniej, także w obrębie kraju wielu ludzi się przeprowadza. Proces migracji wbrew pozorom nie dotyczy wyłącznie największych miast wojewódzkich, ale i mniejszych miejscowości.
Wyczerpujące informacje dotyczące kierunków i skali migracji ludności w Polsce są zawarte w Banku Danych Lokalnych, Głównego Urzędu Statystycznego. GUS wylicza co roku wskaźnik salda migracji na pobyt stały dla poszczególnych miast w Polsce. Wskaźnik pokazuje różnicę liczby osób przyjeżdżających na pobyt stały do danego miasta i wyjeżdżających na pobyt stały do innych części kraju lub przeprowadzających się za granicę. Zawsze jest on wyliczany w stosunku do 10 000 mieszkańców danego miasta.
Z danych GUS wynika, że najwyższy wskaźnik migracji, bez względu na wiek oraz dla osób w wieku produkcyjnym, pomiędzy 18. a 64. rokiem życia, osiąga w perspektywie lat 2005-2014 Warszawa. Wynosi on +38 dla wszystkich grup wiekowych oraz +68 dla ludności w wieku produkcyjnym. Można go zinterpretować w ten sposób, że Warszawa jest najbardziej atrakcyjnym celem dla osób migrujących w obrębie kraju i decydujących się na pobyt stały w tym mieście.
Na kolejnych miejscach w zestawieniu GUS jako miast atrakcyjnych dla osób przeprowadzających się w Polsce, uplasowały się miasta:

Kraków – średni wskaźnik +10 dla wszystkich osób oraz +29 dla osób w wieku produkcyjnym,
Rzeszów – średni wskaźnik +10 dla wszystkich osób oraz +13 dla osób w wieku produkcyjnym,
Wrocław – średni wskaźnik +11 dla wszystkich osób oraz +28 dla osób w wieku produkcyjnym.

Znacznie mniejszą atrakcyjnością charakteryzują się miasta z ujemnym wskaźnikiem migracyjnym. Na przykład, w ogólnym ujęciu bez względu na wiek, z Poznania średnio rocznie na każde 10 000 mieszkańców wyprowadzało się 46 osób w latach 2005-2014. W Kielcach było to 49 osób, w Bydgoszczy 37, w Katowicach 36, w Opolu 27, w Lublinie 26, a w Łodzi 16.
Widoczna jest masowa migracja ludności do Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Przeprowadzka do tych dużych miast zwykle związana jest z rozpoczynaniem studiów wyższych przez młode osoby lub możliwością podjęcia atrakcyjnej pracy zawodowej.


Przeprowadzki transgraniczne
W latach 2004-2012 modna stała się emigracja zarobkowa wśród Polaków. Główny Urząd Statystyczny w raporcie „Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2012” wskazywał, że w pod koniec 2012 roku poza granicami Polski przebywało 2,13 mln naszych rodaków. Na wybór przez nich kraju emigracji wpływ miała możliwość znalezienia pracy, warunki życia w danym kraju, czy stosunek mieszkańców do imigrantów. Ważne jest też i to, aby kraj przyjmujący był blisko Rzeczpospolitej Polskiej. Spośród wszystkich emigrantów zarobkowych, ponad 1,8 mln osób przebywa w Europie, głównie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W okresie kryzysu gospodarczego nasilenie emigracji zarobkowej wzrosło. Najwięcej Polaków niezmiennie wyprowadza się z Polski i przeprowadza do Wielkiej Brytanii. W 2012 roku na Wyspach mieszkało ponad 637 tys. osób z Polski. Kolejne pół miliona rodaków przebywa na terenie Niemiec, a 118 tys. osób w Irlandii. Około 100 tys. osób w 2012 roku przebywało we Włoszech i w Holandii. Chętnie przeprowadzamy się do krajów skandynawskich, do Holandii czy Danii.
Jednocześnie, nie brakuje Polaków zdecydowanych do powrotu do kraju po emigracji zarobkowej. Według statystyk krakowskie firmy zajmującej się przeprowadzkami, w 2014 roku do Polski powróciło o około 50 proc. więcej osób niż w 2013 roku. Polacy najczęściej opuszczają Wielką Brytanię – 50 proc. osób decydujących się na powrót do kraju, a także Niemcy i Włochy.
Podsumowanie
Polacy chętnie wracają do kraju po przeprowadzce czasowej do Wielkiej Brytanii czy Niemiec, choć wielu rodaków osiedla się za granicą na stałe, jeśli znajdzie dobrą pracę i ściągnie do siebie rodzinę. Jeśli chodzi o przeprowadzki krajowe, najchętniej Polacy przeprowadzają się do Warszawy, Wrocławia i Rzeszowa.

 

Stopka autorska
Artykuł został przygotowany przy współpracy z Transpec Przeprowadzki, firmą świadczącą usługi z branż Transport i Przeprowadzki, działającą na terenie Krakowa i Małopolski
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *