Separacja między małżonkami obcokrajowcami, a sąd we Włoszech

PRAWO WŁOSKIE: Czy sprawa o separację między małżonkami obcokrajowcami z winą męża i żądaniem powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem może być rozstrzygana przez sąd we Włoszech?

W jednym z ostatnich orzeczeń włoski Sąd w Parmie w zakresie jurysdykcji i prawa właściwego w przypadku obcego obywatelstwa obu stron ustalił, że należy przyjąć jurysdykcję sądów Republiki Włoskiej i rozstrzygnąć sprawę zgodnie z art. 3 a) rozporządzenia CE nr 2201/2003, albowiem żona również zamieszkiwała na stałe we Włoszech.

Po rozstrzygnięciu o jurysdykcji, sąd zajął się kwestią prawa właściwego dla orzekania o winie, biorąc pod uwagę fakt, iż obie strony były obywatelami obcymi albowiem oboje małżonków pochodziło z Maroka.

W rozpatrywanej sprawie, pomijając kwestię, że prawo Maroka nie przewiduje instytucji separacji, zastosowana powinna być norma, przewidziana przez włoską ustawę nr 219/95 w art. 31 ust. 2, zgodnie z którą pozew o separację, a więc także żądanie orzeczenia o winie, powiązane z tym powództwem, są regulowane przez prawo włoskie. Innymi słowy, taką sprawę może rozstrzygać sąd we Włoszech.

Ze stanu faktycznego sprawy wynikało, iż mąż opuścił wspólny dom małżonków (bez pozostawienia żadnych informacji o swym nowym miejscu pobytu) i tym samym naruszył obowiązki małżeńskie. Sąd w Parmie orzekł separację z wyłącznej winy męża, nakazując mu jednocześnie pokrycie kosztów procesu poniesionych przez drugą stronę.

Sąd w Parmie (Tribunale di Parma), wyrok nr 1623 z dnia 30.11.2016 r.

 

 

Autorzy: Emilia Kruk, Marcin Kwapiński – adwokaci z polsko-włoskiego portalu prawa rodzinnegoDivorzio Internazionale.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *