Darmowa i ekologiczna energia słoneczna przewagą konkurencyjną XXI wieku

Z makroekonomicznego punkt widzenia zapotrzebowanie na energię elektryczną jest mocno i dodatnio skorelowane ze wzrostem PKB. Przewiduje się, więc że zużycie energii elektrycznej w Polsce będzie rosło, m.in. ze względu na spodziewany wzrost gospodarczy oraz względnie niski poziom zużycia obecnie.

 

Aktualnie moce wytwórcze polskiej energetyki są mocno wyeksploatowane, co przekłada się na to, że cena za energię elektryczną pozyskiwaną z tradycyjnych źródeł jest bardzo wysoka. Ponadto polityka zrównoważonego rozwoju UE sprawia, że Polska jest zmuszona przestawić się z energetyki węglowej na Odnawialne Źródła Energii (OZE) i tym samym zdywersyfikować swe źródła wytwarzania energii.

 
Powyższe czynniki sprawiają, iż w Polsce widnieje ogromny potencjał dla rozwoju OZE. Szczególnie duży potencjał na minimalizowanie kosztów pozyskiwania energii widnieje przed fotowoltaiką. Instalacje energetyczne działające na promienie słoneczne takie jak np. panele słoneczne wymagają odpowiedniego nasłonecznienia oraz często również znacznego wkładu inwestycyjnego. Jednakże raz zbudowana instalacja fotowoltoniczna ma minimalne koszty eksploatacyjne i prawie nie wymaga prac remontowych1.


Energetyka słoneczna do końca XX wieku miała na świecie nikłe znaczenie. Od początku XXI rozwija się jednak bardzo szybko, szczególnie w krajach, które słyną z innowacyjności i oszczędności tj. Niemczech, Chinach, USA czy Japonii. Również w Polsce energia słoneczna ma ogromny potencjał rozwoju np. poprzez instalację paneli słonecznych. W naszym kraju występuje odpowiedni poziom nasłonecznienia, najbardziej sprzyjające warunki występują na terenach północnych (obszary nadmorskie) oraz wschodnich krańcach (Lubelszczyzna). Bardzo wysokie nasłonecznienie panuje również na krańcach południowych, oraz północno – wschodnich, czy też w okolicach aglomeracji warszawskiej.

 
Instalując panele słoneczne na swej nieruchomości staniesz się tzw. Prosumentem (tj. producentem oraz konsumentem wytwarzanej energii). Twoim celem będzie zaś zaspokojenie częściowe lub całkowite potrzeb energetycznych, przy minimalizowaniu (nawet niemal do zera) kosztów jej pozyskania. To naprawdę jest możliwe, niektóre systemy paneli słonecznych mogą generować wystarczającą ilość energii słonecznej w celu pokrycia 100% zapotrzebowania w domu i to przy blisko zerowych kosztach jej wytworzenia.

 
By jeszcze bardzie zwiększyć stabilność i oszczędność wynikającą z paneli słonecznych można je uzupełnić o instalacje bazujące na innym odnawialnym źródle energii tj. energii wiatrów. Panele słoneczne uzupełnione o turbiny wiatrowe to doskonałe rozwiązanie dla nieruchomości znajdujących się w mniej korzystnie nasłonecznionych obszarach (mała turbina wiatrowa w przeciwieństwie do pełnej instalacji wiatrowej, nie generuje także niemal żadnego hałasu).

 
Reasumując, panele słoneczne to innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie dla współczesnych świadomych konsumentów, którzy chcą zaspokajać swój popyt na energię elektryczną, przy bardzo nikłych kosztach jej wytwarzania.

 
1 Taubman J. 2013. Węgiel i alternatywne źródła energii: prognozy na przyszłość. Wyd. PWN, Warszawa

 

Więcej informacji
Artykuł został przygotowany przez firmę https://4oze.pl/ specjalizującej się między innymi w dostarczaniu klientom paneli fotowoltaicznych – odnawialne źródła energii dla każdego.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *