Jak uzyskać odszkodowanie w przypadku, gdy sprawca nie ma OC?

Szacuje się, że po polskich drogach porusza się około 100 tysięcy aut, które nie posiadają wykupionej polisy OC. Mimo, że jest to niezgodne z prawem, a jazda bez polisy OC skończyć się może wysoką grzywną, kierowcy ryzykują, a wraz z nimi wzrasta ryzyko dla tych, którzy OC wykupują, ale sprawca wypadku polisy nie ma. Jest jednak możliwość uzyskania odszkodowania od sprawcy wypadku, który polisy nie miał. Podpowiadamy, jak je uzyskać.

 

Nieubezpieczony kierowca, który spowoduje kolizję, nie jest bezkarny i musi ponieść konsekwencje. Osoba, która uczestniczyła w zdarzeniu spowodowanym przez kierowcę, który nie miał ważnej polisy OC, odszkodowanie otrzyma z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjny. Fundusz wypłaca odszkodowania za zdarzenia spowodowane przez kierowców poruszających się bez OC. Jednocześnie należy pamiętać, iż mimo, że polisa OC jest w Polsce obowiązkowa, to nie każdy wykupuje polisę, a w obliczu wypadku nie każdy poszkodowany wie, jak starać się o wypłatę odszkodowania. Prawdą jest, że na wypłatę odszkodowania przez UFG trzeba czasem poczekać nieco dłużej, ponadto należy szczególnie zadbać o dokumentację, gdyż w interesie UFG leży obniżanie należnych roszczeń i świadczeń, czyli wypłacanie mniejszych niż należne. Jednak należycie przygotowane dokumenty takie sytuacje zamykają na starcie.

 

Obrażenia ciała odniesione w wypadku

 

Osoby poszkodowane w wypadku, w którym odniosły obrażenia ciała, mogą starać się uzyskać zadośćuczynienie za doznane obrażenia. Roszczenia kierować należy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Szkody zgłasza się poprzez zakład ubezpieczeniowy, sprzedający polisy OC, najlepiej poprzez swojego ubezpieczyciela, co może później usprawnić proces likwidacyjny. Dokumentację, zawierającą również dokumentację medyczną oraz wniosek o odszkodowanie, dostarcza się do ubezpieczyciela. Odpowiednio skompletowane dokumenty pozwolą na ubieganie się o odszkodowanie odpowiedniej wysokości. Dołączyć tu należy wyniki badań, konsultacji, na podstawie których wyliczona zostanie uszczerbek na zdrowiu. Uszczerbek z kolei jest niezbędny do oceny rozmiaru szkody, co w konsekwencji określa wysokość odszkodowania.

 

Zwrot poniesionych kosztów poniesionych na leczenie i rehabilitację

 

Zadośćuczynienie za powstałe obrażenia ciała nie jest jedynym świadczeniem, o jakie można się ubiegać. Należy tu pamiętać. że poszkodowanemu należy się zwrot kosztów poniesionych na dojazd do placówek medycznych, zakupy leków czy rehabilitacji, a także z tytułu niezdolności do pracy i utraconego dochodu. Dotyczy to osób pracujących na umowę o pracę, zlecenie czy dzieło. Do uzyskania odszkodowania należy oszacować wspólnie z pracodawcą wartość wynagrodzenia, które poszkodowany otrzymałby w czasie rekonwalescencji.


Uszkodzenia mienia w wypadku, którego sprawcą jest kierowca bez ważnego OC

 

Sprawca zdarzenia ma również obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanych naprawą uszkodzonego w wypadku mienia, czyli na przykład, jeśli uszkodzone zostało auto, osoba winna wypadku pokrywa koszty jego naprawy. Jako właściciel zniszczonego pojazdu masz prawo do wyboru sposobu likwidacji szkody. Możesz wybrać wariant kosztorysowy albo wariant warsztatowy. Wariant kosztorysowy polega na tym, że rzeczoznawca wykonuje kosztorys napraw i na podstawie kosztorysu wypłacane jest odszkodowanie. Naprawy właściciel dokonuje we własnym zakresie. W Wariancie warsztatowym auto trafia do warsztatu, który wycenił naprawę, a wycena trafia do ubezpieczenia. Jest to tzw. wariant rozliczeń bezgotówkowych. W tym przypadku można się również starać o zwrot kosztów związanych z holowaniem, autem zastępczym czy zmniejszeniem wartości rynkowej samochodu. Wniosek o odszkodowanie za zniszczone mienie w tym przypadku również powinien być kierowany do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem ubezpieczyciela. Jeśli jednak poszkodowany posiadał polisę AC, to z niej zostaną wypłacone należne świadczenia.

 

Czy sprawca pozostanie bezkarny? Otóż nie, gdyż Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystąpi z żądaniem zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy wypadku. Kosztów w tym wypadku znacznych i nieuchronnych.

Autor artykułu:
Artykuł przygotowała firma Drogowi Pomocnicy z Warszawy zajmująca się całodobową pomocą drogową.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *