Agrobiznes – kierunek przyszłości

Wraz z postępującą globalizacją oraz rozwojem technologicznym współczesny rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. Powstają nowe zawody, a nawet całe sektory gospodarki, w których za chwilę będzie brakować rąk do pracy. Najlepsze uczelnie w Polsce starają się wyjść naprzeciw tym zmianom, tworząc nowe, przyszłościowe kierunki, po których ich absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie. Przykładem jest wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy, który w 2014 roku jako pierwszy w Polsce zaproponował interdyscyplinarny kierunek agrobiznes, łączący w nowoczesny sposób studia rolnicze i biznesowe.

 

 

Polskie rolnictwo potrzebuje specjalistów

 
Potężny zastrzyk unijnych pieniędzy oraz Wspólna Polityka Rolna spowodowały, że polskie rolnictwo w ciągu kilkunastu lat zmieniło się nie do poznania i stało się silnym filarem polskiej gospodarki. Kluczowym sektorem stała się szeroko rozumiana gospodarka żywnościowa, obejmująca całą sieć powiązanych ze sobą podmiotów, zajmujących się produkcją żywności, jej przetwarzaniem, a także dystrybucją. Jak dobrze sobie radzi polskie rolnictwo świadczy choćby fakt, że od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polski eksport żywności wzrósł 6-krotnie [1]. Rozwój polskiego rolnictwa będzie postępował, ponieważ jest jeszcze dużo do zrobienia.
Z około 40 mld euro z unijnej perspektywy na lata 2014-2020 duża część będzie przeznaczona na dalszą modernizację wsi oraz rozwój i inwestycje dla przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Do tego procesu zmian potrzebni będą jednak specjaliści, znający się na nowoczesnym zarządzaniu biznesem rolniczym. Program studiów agrobiznes doskonale przygotowuje do tego zadania, a także do pracy przy funduszach unijnych, w administracji rolnej, agencjach rządowych oraz na kluczowych stanowiskach menedżerskich w agrobiznesie.

 
Ciekawe perspektywy zawodowe po agrobiznesie

 
Studia na kierunku agrobiznes mają charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że podczas ich trwania zdobywa się wiedzę z różnych dziedzin. Program nauczania obejmuje szereg zagadnień z zakresu biznesu i ekonomii, a także zarządzania, rachunkowości, marketingu, informatyki i handlu międzynarodowego, z uwzględnieniem specyfiki branży rolniczo- spożywczej. Oprócz tego studenci kierunku agrobiznes otrzymują wiedzę z szeroko rozumianej nowoczesnej technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej. Połączenie zagadnień ekonomicznych z technicznymi pozwala doskonale przygotować się do pracy praktycznie w każdej firmie i instytucji zajmującej się agrobiznesem.
Absolwent po takim kierunku może prowadzić własne gospodarstwo, ale również znaleźć zajęcie w firmach zajmujących się przetwórstwem lub dystrybucją żywności, przedsiębiorstwach związanych ze środkami ochrony roślin, paszami, maszynami rolniczymi, czy nowoczesnymi systemami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie. Studia z zakresu agrobiznesu przygotowują również do pracy w sektorze publicznym – praca na takich specjalistów czeka bowiem w urzędach i instytucjach lokalnych oraz rządowych, zajmujących się sektorem rolniczym.
Posiadanie wiedzy z zakresu biznesu i rolnictwa daje unikalne predyspozycje do pracy w wielu firmach i instytucjach, dlatego absolwenci kierunku agrobiznes z pewnością nie muszą martwić się o swoją przyszłość zawodową. Biorąc pod uwagę obecny stan polskiego rolnictwa, a także perspektywy jego dalszego rozwoju, można śmiało powiedzieć, że agrobiznes jest jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków, dającym niezwykle ciekawe możliwości zawodowe.

 

 
Źródło: [1] https://wpolityce.pl/polityka/309135-polskie-rolnictwo-podbija-swiatowe-rynki-eksport-polskiej-zywnosci-na-rynki-poza-polska-wzrosl-szesciokrotnie?strona=1

 

 
Artykuł przygotował Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, oferujący naukę na kierunku Agrobiznes.

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *