Przedstawiciele z Polski we Włoszech w międzynarodowym programie Pionieer into Practice Climate Kic

Przedstawiciele z Polski we Włoszech w międzynarodowym programie Pionieer into Practice Climate Kic

Przyjechali do Włoch w celu poprawy świadomosci ecologicznej związanego ze zmianami klimatycznymi, ich pobyt trwał będzie cały październik, jedną z tych osób jest Anna Dylag (ekspert Komisji Europejskiej ds. Energii odnawialnej i efektywnosci energetycznej, przyszły doktor z zakresu zarządzania energią w samorządach terytorialnych) uczestniczy w miesięcznym programie Pioneer into Practice Climate Kic (organizacja Komisji Europejskiej zrzeszająca profesjonalistów działających na rzecz ochrony klimatu) w Bolonii.

Podczas pobytu we Włoszech, Anna Dylag współpracuje z departamentem energii w gminie oraz szkołą techniczną Majorana w San Lazzaro, gdzie udziela prelekcji na temat przeciwdziałania zmianom klimatu i wykorzystania energii odnawialnej. Podczas pobytu uczestniczy w pracach tworzenia strategii energetycznych oraz ich wdrażania w życie.

Od kilku lat w wielu krajach Europy program Pioneer into Practice Climate Kic łączący ze sobą profesjonalistów specjalizujących się w obszarze zmian klimatu z organizacjami publicznymi, prywatnymi, naukowo-badawczymi oraz NGO działającymi w szeroko pojętym sektorze ochrony klimatu. Oferują niepowtarzalną możliwość nawiązania współpracy na poziomie europejskim, wymiany doświadczeń i poznania najlepszych praktyk, a także tworzenia nowych produktów i usług wychodzących na przeciw zachodzącym zmianom klimatycznym. Program Pioneers into Practice realizowany jest w Polsce od 2010 roku. Koordynatorem jest Wrocławskie Centrum Badan EIT+ Sp. z o.o.. W ciągu sześciu lat tylko na Dolnym Śląsku wziąło w nim udział ponad 100 profesjonalistów – przedstawicieli dolnośląskich firm i instytucji, przedsiebiorców i naukowców.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *