Warszawa: I dzień IV Europejskiego Forum Mediów Polonijnych

W Warszawie 26 października b.r. rozpoczęło się IV Europejskie Forum Mediów Polonijnych.

Foto: Katarzyna Czerwińska

Patronat honorowy objął Senat RP, natomiast patronat medialny TVP Polonia. Z 21 krajów europejskich przyjechało 50 dziennikarzy.

Uroczystości ropoczęły się o godzinie 14.00. W Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu otworzono wystawę pt. „Prasa Polonijna na świecie”.

Pierwsze przemówienie wygłosił Skarbnik Stowarzyszenia Wspólnota Polska, pan Tomasz Różniak.

Głos zabrała również pani Senator Janina Sagatowska.

Jako ostatni przemówił Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Tadeusz Adam Pilat oraz Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. Następnie przecięto wstęgę.

Wstęgę przecięli: przedstawiciel Wspólnoty Polskiej, Teresa Sygnarek, Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Tadeusz Adam Pilat, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Senator Janina Sagatowska, Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Nastepnie goście oraz przedstawiciele Forum udali się do Senatu.

Uroczyste obrady poprowadziła Maria Koc, Wicemarszałek Senatu RP. Na sali obecnych było wielu Senatów RP.

Poruszono ważne tematy dotyczące mediów polonijnych, w tym rolę mediów polonijnych w podtrzymywaniu tożsamości narodowej w kontekście obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości . Głos zabrał Minister Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu ds. parlamentarnych, Polonii oraz dyplomacji publicznej MSZ. Zwrócił uwagę na rolę mediów polonijnych w promowaniu polskiej polityki zagranicznej . Teresa Sygnarek zaproponowała, by przyszłym roku zamiast Europejskiego Forum Dziennikarzy Polonijnych zorganizować Światowe Forum.

Wypowiedzieli się również sami przedstawiciele Forum. Z sali padło wiele pytań dotyczących międy innymi  pomocy redakcjom ze strony Senatu. Poruszono kwestie nurtujące dziennikarzy redakcji zarówno ze Wschodu jak i Zachodu. Obrady w Senacie zakończono grupowym zdjęciem.

Z Wicemarszałek Senatu RP Marią Koc
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *