III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce ma zaszczyt zaprosić szkoły, uczniów do wzięcia udziału w III Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda wyraził zgodę na udział w Patronacie Honorowym nad Konkursem.

 

Skład Komitetu Honorowego:

– Mariusz Błaszczak Minister MSWiA – przewodniczący,

– Antoni Macierewicz Minister MON,

– Anna Zalewska Minister MEN,

– Adam Glapiński Prezes NBP.

 

Współorganizatorzy:

– Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wołomin „Rajski Ptak”,

– Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa Wschód,

– Burmistrz Miasta Radzymin,

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka w Radzyminie,

– Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago,

– Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach,

– Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto,

– Szkolny  Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu,

– Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza w Blackburn,

– Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie,

– Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.

 

Partnerzy:

– IPN,

– Poczta Polska,

– AMW KWATERA.

 

Patronat Medialny:

– TVP Polonia,

– TVP Info,

– TVP 3 Warszawa,

– TV Republika,

– Niezależna,

– Gazeta Polska,

– Kurier – w

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osadzonych w Aresztach Śledczych.

Kategorie konkursowe:

Kategoria szkoły podstawowe kl. 0 –  I-III, oraz uczniowie polonijnych szkół podstawowych – klasy 0-I-III (wiek 6-9 lat):

 • praca plastyczna: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VII, oraz uczniowie polonijnych szkół  podstawowych – klasy IV-VII (wiek 10-13 lat):

 • praca plastyczna: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
 •  projekt serii znaczków pocztowych:„Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
 • film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Kategoria szkoły gimnazjalne kl. II-III, oraz uczniowie polonijnych szkół gimnazjalnych – klasy II-III (wiek 13-15 lat)

 • poezja:”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic  i niepodległości”
 • komiks:„Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne oraz uczniowie polonijnych szkół      ponadgimnazjalnych w wieku 16 lat i więcej:

 • plakat:„Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
 • projekt serii znaczków pocztowych:„Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920w obronie granic i niepodległości” 
 • film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

 

Kategoria osadzeni w Aresztach Śledczych:

 •  praca plastyczna:  „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
 • projekt serii znaczków pocztowych: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Rozpoczęcie konkursu: 2 października 2017.,

Zakończenie: 5 grudnia 2017 roku,     

Uroczysta Gala rozdania nagród: 12 stycznia 2018 r. – Sala im. Władysława Grabskiego w Narodowym Banku Polskim.

 

 

Regulamin III Konkursu historycznego „WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-1920 –
W OBRONIE GRANIC I NIEPODLEGŁOŚCI”

1. Komitet organizacyjny:

Zofia Pilecka-Optułowicz – córka Witolda Pileckiego Andrzej Pilecki – syn Witolda Pileckiego Dorota Optułowicz-McQuaid – wnuczka Witolda Pileckiego Krzysztof Kosior – prawnuk Witolda Pileckiego Bogdan Grzenkowicz Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

1.1 Organizator:

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

1.2 Współorganizatorzy:

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wołomin „Rajski Ptak”

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa Wschód

Burmistrz Miasta Radzymin

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka w Radzyminie

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu

Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza w Blackburn

Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie

Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej

1.3 Patronat Honorowy:

Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

1.4 Komitet Honorowy:

Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – przewodniczący

Antoni Macierewicz – Minister Obrony Narodowej

Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

Adam Glapiński – Prezes Narodowego Banku Polskiego

1.5 Partner:

Instytut Pamięci Narodowej

AWM Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o.

1.6 Patronat medialny:

TVP Polonia

TVP Info

TVP3 Warszawa

TV Republika

Gazeta Polska

Niezależna.pl

Kurier-W

2. Cele III Konkursu Historycznego „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”:

2.1 Budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego

2.2 Pogłębienie wiedzy historycznej

2.3 Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł

2.4 Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie
i pogłębianie wiedzy o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920

2.5 Promowanie młodych twórców i zachęcanie ich do doskonalenia umiejętności plastycznych

2.6 Tworzenie utworów literackich o tematyce patriotycznej

3. Przedmiot i tematyka Konkursu:

3.1 Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy artystycznej na temat „Wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 – w obronie granic i niepodległości” charakteryzującej się pomysłowością, oryginalnością i samodzielnością wykonania, wypełniającej cele i parametry określone w niniejszym Regulaminie Konkursu.

3.2 Tematem pracy artystycznej (poezja, plastyka, komiks, znaczek, film) może być postać wybranego dowódcy lub żołnierza, wybranego wydarzenia: bitwy, konspiracji czy zagadnień technicznych, historycznych lub społecznych dotyczących wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920.

3.3. Ograniczeniem wizji artystycznych jest bezpośrednie skojarzenie z tematyką wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920 oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu.

4. Termin nadsyłania prac:

Rozpoczęcie konkursu: 02 października 2017 roku

Zakończenie konkursu: 05 grudnia 2017 roku

5. Uczestnicy i kategorie:

Uczniowie szkół podstawowych kl. 0 – I-III

Uczniowie szkół podstawowych kl. IV -VII

Uczniowie szkół gimnazjalnych kl. II – III

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Uczniowie szkół polonijnych

Osadzeni w Aresztach Śledczych

  1. Kategoria szkoły podstawowe kl. 0 – I-III, oraz uczniowie polonijnych szkół podstawowych – klasy 0-I-III (wiek 6-9 lat):

 • praca plastyczna: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
  i niepodległości”

5.2 Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VII, oraz uczniowie polonijnych szkół podstawowych – klasy IV-VII (wiek 10-13 lat):

 • praca plastyczna: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
  i niepodległości”

 • projekt serii znaczków pocztowych: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
  w obronie granic i niepodległości”

 • film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
  i niepodległości”

5.3 Kategoria szkoły gimnazjalne kl. II-III, oraz uczniowie polonijnych szkół gimnazjalnych – klasy II-III (wiek 13-15 lat)

 • poezja: ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
  i niepodległości”

 • komiks: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
  i niepodległości”

 • film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
  i niepodległości”

5.4 Kategoria szkoły ponadgimnazjalne oraz uczniowie polonijnych szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16 lat i więcej:

 • plakat: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
  i niepodległości”

 • projekt serii znaczków pocztowych: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
  w obronie granic i niepodległości”

 • film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
  i niepodległości”

5.5 Kategoria osadzeni w Aresztach Śledczych

 • praca plastyczna: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic
  i niepodległości”

 • projekt serii znaczków pocztowych: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
  w obronie granic i niepodległości”

6. Parametry prac konkursowych:

6.1 Pod tytułem pracy należy napisać, czy praca była wykonana samodzielnie, czy pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna.

6.2 Prace plastyczne w kategorii szkół podstawowych kl. 0 – I-III powinny być wykonane w formacie A4, techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”

6.3 Prace plastyczne w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VII oraz osadzeni
w Aresztach Śledczych powinny być wykonane w formacie A3, techniką dowolną pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”

6.4 Prace pisemne – poezja dowolnej długości z zachowaniem tematyki Konkursu. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”.

6.5 Komiks – przedmiotem konkursu jest przedstawienie epizodu rozgrywającego się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych. Praca powinna tworzyć zamkniętą całość składającą się z minimum 4, maksymalnie 10 plansz formatu A4. Plansze mogą być podzielone w dowolny sposób na kadry, przedstawione jednostronnie oraz w pionie. Strony powinny być ponumerowane. Na odwrocie każdej karty powinny znaleźć się tytuł pracy, informacje o Autorze (imię; nazwisko; adres mailowy; adres szkoły; imię, nazwisko nauczyciela/opiekuna).
Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”.

6.6. Znaczek pocztowy – zaprojektuj serię znaczków pocztowych (od 3 do 5) upamiętniających wojnę polsko-bolszewicką 1919-1920. Format od A4 do A3. Technika dowolna. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920
w obronie granic i niepodległości”.

6.7. W kategorii film – zaprezentowanie dowolnie wybranego bohatera w formie filmiku – do 3 minut. Uczeń wciela się w postać bohatera. Dowolna scenografia, wybranie najciekawszego wątku historycznego. Film może być kostiumowy, bohater występuje w stroju z okresu 1919-1920. Uczeń opowiada o sobie – bohaterze w pierwszej osobie.

Gotowy film należy przesłać na płycie CD/DVD z trwale oznaczonymi danymi (tytuł, kategoria, szkoła, skład) – podobne dane w karcie zgłoszeniowej Uczestnika (załącznik nr 2) i bazie elektronicznej (link zgłoszeniowy pkt 7.1).
Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.

6.8 Projekt graficzny plakatu, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, powinien być wykonany w formacie od A3 do A2, techniką dowolną pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową.

Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:

III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.

7. Zgłaszanie i dostarczanie prac oraz rejestracja w Konkursie:

7.1 Rejestracja elektroniczna:

Każdy Uczestnik obowiązkowo rejestruje się w elektronicznej bazie danych Konkursu, poprzez wypełnienie kolejnych sekcji po kliknięciu w poniższy link zgłoszeniowy, aktywny w okresie nadsyłania prac (pomiędzy datami rozpoczęcia i zakończenia Konkursu:

https://zgloszenieuczestnikakonkurs2017

Po wypełnieniu powyższego formularza zgłoszeniowego, na podany w pierwszej opcji wyboru adres e’mail Uczestnika, przesłane zostanie potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonej rejestracji.

W przypadku pytań w kwestiach rejestracji prosimy o kontakt: komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com

7.2 Miejsce dostarczania prac:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka
05-250 Radzymin ul. 11 Listopada 2

7.3 Każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym oraz na odwrocie pracy plastycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, zawierającym następujące informacje: Autor pracy, tytuł, klasa (kategoria), nazwa szkoły, adres szkoły, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej.

7.4 Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka – Załącznik nr 2.

W przypadku pełnoletniego Uczestnika konieczna jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 2.

7.5 Ze względu na możliwe uszkodzenia oraz problem z późniejszą ekspozycją, PRACE NIE MOGĄ BYĆ PRZESŁANE W RULONIE.

7.6 Prosimy o przesyłanie prac WYŁĄCZNIE w utwardzonych kopertach, nie zwiniętych lub złożonych.

8. Jury

W skład Jury wchodzą przedstawiciele IPN, PAN, nauczyciele, przedstawiciele organizacji kombatanckich i organizatorzy.

Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Nie przysługuje od nich odwołanie.

Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu.

9. Nagrody:

W każdej z kategorii przyznaje się nagrody za miejsce I, II, III.

Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.

10. Harmonogram Konkursu:

Rozpoczęcie konkursu: 02 października 2017 roku

Zakończenie konkursu: 05 grudnia 2017 roku

Rozstrzygnięcie Konkursu Uroczysta Gala– 12 stycznia 2018 r. godz. 11:00

Wyniki Konkursu będą ogłoszone oficjalnie do 29 grudnia 2017 r. na stronie organizatora www.komitet-pamieci-pileckiego.pl

11. Podsumowanie Konkursu:

Wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się 12 stycznia 2018 roku,
o godz. 11.00 w Narodowym Banku Polskim (Sala Grabskiego), w Warszawie ul. Świętokrzyska 11/21.

12. Zasady uczestnictwa:

Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z Autorów na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

Udział w Konkursie jest nieodpłatny. Konkurs ma charakter jawny.

Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji (Załącznik nr 2). Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.

Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia dóbr/praw osób trzecich przez Autorów prac zgłoszonych do Konkursu.

Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy wyrażają zgodę na prawo organizatorów Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych
i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu nieodpłatnej prezentacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.

13. Komunikacja i promocja konkursu

Telefonem kontaktowym organizatorów jest numer Przewodniczącego Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego – p. Bogdana Grzenkowicza:
+48 506 036 316.

Kontaktowy adres poczty elektronicznej to: komitet.rot.witolda.pileckiego@gmail.com

Lub w kwestiach technicznych: komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com

NIE SĄ TO ADRESY DO PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH.

Organizatorzy przewidują możliwość komunikacji z Uczestnikami i sympatykami konkursu poprzez stronę internetową lub profile na portalach społecznościowych.

Oficjalna strona internetowa Konkursu: www.komitet-pamieci-pileckiego.pl
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *