Edukacja po reformie 2017

Ustanowiony w Parlamencie program edukacyjny realizowany w szkołach wychowuje i uczy, a w efekcie przygotowuje do życia i do pracy. I Rzeczpospolita Polska trwająca od 966 roku do roku 1795 kształciła młodzież w na tyle różnorodny i zamierzchły sposób, że w artykule skupiamy się jedynie na systemach oświatach II Rzeczpospolitej Polskiej trwającej od 1918 roku do roku 1944, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej trwającej od 1944 roku do roku 1989 oraz III Rzeczpospolitej Polskiej trwającej nadal od roku 1989. Oto jak wyglądał system oświaty w naszym kraju na przestrzeni lat, a także po reformie w roku 2017.

 

 

System oświaty z lat 1919, 1932, 1948 i 1961

 

System oświaty z 1919 roku zakładał obowiązkową siedmioletnią szkołę powszechną oraz nieobowiązkowe ośmioletnie gimnazjum, do którego przyjmowano po piątej klasie szkoły powszechnej i które otwierało drogę na studia. W 1932 roku zreformowano ten system utrzymującej obowiązkową siedmioletnią szkołę powszechną, przy czym nieobowiązkowe gimnazjum o programie ogólnokształcącym trwało cztery lata, a nieobowiązkowe liceum przygotowujące do studiów trwało dwa lata. W 1948 roku utrzymano obowiązkową siedmioletnią szkołę podstawową, po której wybierano nieobowiązkowe, dwuletnie liceum przygotowujące do studiów lub nieobowiązkowe, dwuletnie zawodówki przygotowujące do pracy w określonym zawodzie. W 1961 roku wydłużono obowiązkową szkołę podstawową do ośmiu klas, a nieobowiązkowe szkoły podstawowe w postaci liceów, techników i zawodówek do klas czterech.

 

 

System oświaty z 1999 roku

Pierwsza reforma systemu oświaty w III Rzeczpospolitej Polskiej została wprowadzona w 1999 roku. System ten przekształcił obowiązkową, ośmioletnią szkołę podstawową w obowiązkową, sześcioletnią szkołę podstawową i obowiązkowe, trzyletnie gimnazjum. Tym sposobem podzielono edukację na trzy trzyletnie bloki edukacyjne: pierwszy w klasach 1, 2 i 3 podstawówki, drugi w klasach 4, 5 i 6 podstawówki oraz trzeci w klasach 1, 2 i 3 gimnazjum. Po nich umożliwiono naukę w nieobowiązkowych szkołach ponadgimnazjalnych: trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, trzyletnich lub czteroletnich technikach oraz dwuletnich lub trzyletnich zawodówkach.

 

System oświaty z 2017 roku

Druga i ostatnia na chwilę obecną reforma systemu oświaty w III Rzeczpospolitej Polskiej została wprowadzona w 2017 roku. System ten przywrócił obowiązkową, ośmioletnią szkołę podstawową. Po niej można podjąć naukę w nieobowiązkowych szkołach ponadpodstawowych: trzyletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum oraz trzyletnich szkołach branżowych I stopnia i dwuletnich szkołach branżowych II stopnia.

 

Edukacja dla pięcio- oraz sześciolatków

 

Przez lata do tak zwanych zerówek stanowiących oddziały przedszkolne posyłano sześciolatków. Zmieniło się to w ostatnich latach, gdy postanowiono posyłać do nich pięciolatków przy jednoczesnej możliwości zostawienia malucha w zerówce na jeszcze jeden rok, jeśli nie dawałby sobie rady. Ostatecznie reforma systemu oświaty z 2017 roku ustanowiła, że edukację w zerówce rozpoczyna się od sześciu lat.

GS
Artykuł powstał we współpracy z https://www.tatento.pl.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *