Poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: jak przygotować się na wichury

Mówiąc o porywistych wiatrach, klasyfikuje się je częściej nie wg prędkości z jaką przemieszczają się masy powietrza, lecz ze względu na rozmiar szkód jakie mogą wyrządzić. Wichura – wiatr o prędkości do 88 km/h jest zdolny łamać drzewa, zrywać dachówki i uszkadzać budynki. Silna wichura, czyli wiatr wiejący do 102 km/h może zrywać dachy, wyrywać drzewa z korzeniami czy łamać słupy energetyczne. Natomiast przy wietrze powyżej 103 km/h, należy się liczyć z zagrożeniem życia.

OCHRONA PRZED :

 • usuń z parapetów, balkonu, obejścia wszystkie przedmioty, które
  mogą zostać porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie,
 • zamknij okna i drzwi, jeżeli istnieje taka potrzeba dodatkowo je
  zabezpiecz,
 • przygotuj oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii,
  zapewnij bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym
  przebywającym na zewnątrz,
 • znajdź bezpieczne miejsce dla swojego pojazdu – nie parkuj
  w pobliżu drzew, reklam, szyldów i słupów trakcji energetycznej.

 

PODCZAS:

 • nie wychodź na zewnątrz, jeżeli nie jest to niezbędne,
 • jeżeli jesteś poza domem, poszukaj bezpiecznego schronienia,
  nie zatrzymuj się pod drzewami,
 • wyłącz gaz i elektryczność, aby ograniczyć niebezpieczeństwo
  powstania pożaru,
 • nie korzystaj z windy, ponieważ w przypadku zaniku zasilania
  istnieje ryzyko uwięzienia,
 • zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem,
  po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary, po drugie
  – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje
  ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

PO:

 • poinformuj odpowiednie służby (straż pożarną, policję,
  pogotowie energetyczne, gazowe oraz inne właściwe służby)
  o zdarzeniach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi,
  pomóż osobom rannym i poszkodowanym – udziel im pierwszej
  pomocy,
 • uważaj na leżące lub zwisające przewody elektryczne, pod
  żadnym pozorem ich nie dotykaj i nie próbuj ich samodzielnie
  usuwać,
 • zrób zdjęcia zniszczeń w Twoim domu (budynku i wyposażenia),
  gdyż mogą stanowić dowód w procedurze odszkodowawczej,
 • wezwij służby techniczne, uprzednio wyłączając gaz
  i elektryczność w przypadku gdy zobaczysz iskrzenie instalacji
  elektrycznej, popalone przewody lub też poczujesz swąd
  spalonej instalacji.

 

 

Informacje: Rządowe Centrum Bezpieczenstwa
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.