Sytuacja kobiet we Włoszech: praca nisko kwalifikowana i nisko płatna

Statystyki nadal negatywne na rynku pracy we Włoszech: kobiety są dyskryminowane, szczególnie na wyższych stanowiskach, otrzymują niższe płace od mężczyzn, najczęściej są zatrudniane na stanowiskach, które wymagają niskich kwalifikacji.

Bezrobocie kobiet w 2017 wynosiło około 12,4%, a mężczyzn 10,3%. Różnica ta pogłębia się na południu kraju.

Z badań Fondazione di Vittorio – www.cgil.it – (na podstawie danych Istat 2017) opracowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, różnica zatrudnienia mężczyzn (67,1%) i kobiet (48,9%) w wieku 15-64 lat we Włoszech jest nadal bardzo wyraźna. To jedne z najgorszych wyników w Unii Europejskiej, podobnie jest tylko w Grecji i na Malcie.

Sytuacja kobiet we Włoszech jest również niekorzystna pod względem typu  zatrudnienia. 80% zatrudnionych mężczyzn pracuje na pełnym i stałym etacie, podczas gdy tylko 57% zatrudnionych kobiet ma taką możliwość.

Kobiety, które pracują we własnej firmie to zaledwie 31%, a zatrudnione na wyższych stanowiskach są wciąż mniejszością. Chociaż, zatrudnienie kobiet we Włoszech jest ściśle uzależnione od ich poziomu wykształcenia, większe szanse znalezienia jakiejkolwiek pracy mają kobiety z wyższym wykształceniem.

Pod względem wysokości płac, kobiety otrzymują o 24% niższe zarobki od mężczyzn (dane Istat z 2014 roku).

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *