Czym jest transport ponadgabarytowy?

Choć transport w formie, jaką widujemy na co dzień na ulicach ma swoje limity dotyczące wysokości, szerokości i długości ładunku, to tak naprawdę nie istnieją ograniczenia gabarytowe, które skazywałyby dany towar na brak możliwości przewozu. W dzisiejszych czasach przetransportować można niemal wszystko. Po prostu niektóre ładunki nie nadają się do dystrybucji standardowej i w grę musi wejść tzw. transport ponadgabarytowy.

 

Transport ponadgabarytowy występuje wtedy, kiedy wymiary ładunku przekraczają dozwolone w prawie normy, które dotyczą możliwości poruszania się z towarem po drogach publicznych. Transport regulowany jest zapisami ustawy o tzw. prawie przewozowym. Znajdziemy w niej zapisy, które dokładnie podają dopuszczalne wymiary. Każdy ładunek, którego gabaryty przekraczają standardowe przepisy, wymagają odpowiedniego podejścia. Kiedy, któryś z boków ładunku przekracza poniższe parametry:

– maksymalna długość: 16,50 m

– maksymalna szerokość: 2,5 m

– maksymalna wysokość: 4 m

– waga całkowita: 42 tony

 

 

to mamy pewność, że żadna firma przewozowa nie podejmie się transportu w sposób standardowy. W takiej sytuacji można skorzystać jedynie z logistyki ponadgabarytowej, która ściśle skodyfikowana jest wieloma normami i wymogami, co sprawia, że jedynie niektóre przedsiębiorstwa transportowe realizują takie przewozy.

 

W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu transportu, przewóz ładunku ponadgabarytowego ma charakter indywidualny. O ile, dystrybucję drobnicową oraz tzw. całopojazdową możemy określić jako powtarzalną, w której zmiennymi są jedynie daty, godziny doręczeń, miejscowości itp., transport ponadgabarytowy jest unikatowy, a każde zlecenie jest zgoła inne i wymaga zupełnie innego podejścia.

 

To, co wyróżnia transport ponadgabarytowy to konieczność dostosowania floty do charakteru ładunku, który każdorazowo jest inny oraz uzyskanie szeregu zezwoleń i współpracę ze służbami. Pierwszym krokiem żeby zaplanować przewóz specjalnego ładunku jest optymalne określenie trasy przejazdu. Proces ten musi uwzględniać szerokość drogi, występowanie znaków, występowanie mostów i wiaduktów oraz wysokości, jakie dzielą je od drogi. Należy także uwzględnić wszelkie trudności występujące na drogach, jak np. azyle dla pieszych czy ronda. Planowanie takiej spedycji odbywa się przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Bardzo często plan trasy zakłada wysłanie pilota, który dokonuje objazdu i zbiera bieżące informacje.

 

Żeby transport ponadgabarytowy mógł dojść do skutku należy przejść przez szereg formalności. Najważniejsze jest uzyskanie zgody na tego typu przewóz, skorzystanie z określonych dróg, a także wykonanie ekspertyz mostowych. Firmy, które stale zajmują się tego typu przewozami, dysponują zezwoleniami czasowymi, np. na okres dwóch lat. W takim przypadku należy jedynie przedstawić plan trasy i uzyskać aprobatę GDDKiA. Nierzadko, transport taki wymaga usunięcia niektórych znaków drogowych. Podczas przewozu zawsze zamknięty jest ruch, a określone drogi są wyłączone z użytku. Transportowi towarzyszy także eskorta policji.

 

 

Artykuł powstał we współpracy z Heavy LiftDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *