Dziecko samo w domu – czy popełniamy przestępstwo?

Czy popełniamy przestępstwo zostawiając dziecko samo w domu?

Oto co na ten temat mówi polskie i włoskie prawo:

W polskim prawie nie ma artykułu, który mówi wprost o tym, w jakim wieku można zostawić dziecko samo w domu bez opieki. Oto co jest napisane w Art. 106 kodeksu wykroczeń:

„Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.”

Natomiast konsekwencje prawne dla rodziców wynikną w przypadku, kiedy dziecko czegoś dokonało. Wtedy to rodzice ponoszą konsekwencje wynikające z kodeksu cywilnego pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 13 lat.

 

Wielu rodziców z pewnością dziwi się, że nie może zostawić na chwilę dziecka samego w domu.

Kiedy następuje porzucenie nieletniego?

Przestępstwo porzucenia nieletniego wiąże się tu z pojęciem niebezpieczeństwa. Wystarczy więc obecność tego elementu dla realizacji przestępstwa. Nie liczy się zatem, jeśli dziecko zostało pozostawione bez opieki przez krótki czas lub gdy było w domu czy poza domem. W rzeczywistości, nawet własny dom z oknami i balkonami może być uznany za niebezpieczny. Często media podają, że wiele dzieci straciło życie, ponieważ podczas swoich zabaw wypadły z balkonu lub okna oraz inne tragiczne sytuacje, także przed pozostawieniem małoletniego w towarzystwie innej osoby. Chodzi tu na przykład starsze rodzeństwo, które nie jest jeszcze dojrzałe, a nawet niezdolne do opieki nad młodszmi lub po prostu dziadkowie w zaawansowanym wieku i z problemami zdrowotnymi.

Czy za każdym razem jak pozostawiam dziecko bez opieki na chwilę w domu popełniam przestępstwo?

W tej sytuacji prawo włoskie mówi, że nie popełni się przestępstwa pozostawiając dziecko samego w domu jeśli stworzy mu się warunki, w których dom nie posiada zródeł niebezpieczeństwa np. pochowamy zapałki, zakręcimy gaz, zamkniemy balkon czy okno, a przede wszystkim poinformujmy dziecko o ewentualnym niebezpieczeństwie oraz jak ma się zachować w sytuacjach zagrażajacych zdrowiu i życiu, by ich uniknąć. To nie odległość od nieletniego powoduje przestępstwo, ale ewentualny brak pomocy i niebezpieczne sytuacje.

W Polsce na ogół pozostawia się często bez opieki dzieci w wieku szkolnym. Każdy rodzic ustala według własnego rozsądku na ile czasu i na zasadzie zaufania, instrukcji. Każde dziecko jest inne więc to postawa i decyzja indywidualna. Zauważyłam, że polskie dzieci wobec włoskich są bardziej odpowiedzialne i zaradne. Sama pamiętam , że często zostawałam w domu z siostrą i czułyśmy się już odpowiedzialne i ,,paniami domu,, .We włoskich rodzinach dzieci to nieraz 40 latki, które wciąż mają przygotowywane śniadanie i posprzątany pokój …

 

Korespondencja z Emilii Romanii Aneta Malinowska, autorka stron:  Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *