Gdzie w Europie młodzi ludzie muszą spędzać weekendy w pracy?

W Unii Europejskiej młodzi pracownicy (osoby w przedziale wiekowym od 20 do 34 lat) bardzo często zmuszeni są pracować również w weekendy. Najmniejszy odsetek młodych pracowników, którzy spędzają weekendy  w pracy stanowią osoby z wyższym wykształceniem. Ponadto osoby po studiach pracują zwykle bardzo długo: 20% młodych osób z wyższym wykształceniem pracuje 49 godzin lub więcej tygodniowo.

Według badań przeprowadzonych przez Eurostat najlepsza sytuacja panuje na Węgrzech. W tym kraju jedynie 11% młodych osób musi pracować także w weekendy. Podobnie jest w Portugalii (12%), w Polsce (13%) oraz w Czechach i Chorwacji(18%).
.
Na drugim biegunie znajduje się Grecja. Aż 47% młodych Greków w weekendy pracuje zamiast odpoczywać. Regularnie w weekendy pracuje więcej niż jedna trzecia młodych pracowników we Włoszech (40%). Niewiele lepiej sytuacja wygląda w Irlandii (38%), na Cyprze i w Holandii (36%), a także w Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii (34%).
.
Średnio w Europie  29% młodych pracowników spędzają weekendy w pracy. Z radością możemy zatem stwierdzić, że Polska wypada bardzo korzystnie na tle innych krajów Unii Europejskiej.
.
Korespondencja: Jóżefina PlesnerDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.