Rzym: 45-lecie Szkoły Polskiej im.Gustawa Herlinga Grudzinskiego

25 maja br. w ogrodach Ambasady RP w Rzymie odbyło się uroczyste 45-lecie Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga Grudzinskiego.  Na jubileusz zostali zaproszeni rodzice, uczniowie, prcownicy oraz liczni goście związani ze szkolnictwem za granicą Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkoła Polska przy Ambasadzie to szkoła działałająca w systemie szkół Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. Jej początki sięgają 1973 r., kiedy w  Warszawie powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. W Rzymie otwarto wówczas jeden z kilku punktów kształcenia ogólnego. W pierwszych latach do rzymskiej szkoły uczęszczała niewielka grupa dzieci dyplomatów oraz polskich instytucji działających w Rzymie. Z czasem w wyniku zmian politycznych i otwarcia granic, pojawiła się nowa fala emigracyjna Polaków.  Zmieniło to profile wszystkich szkół poza granicami kraju. Do szkoły nie uczęszczała już tylko dzieci dyplomatów,  ale również dzieci nowej emigracji oraz dzieci od dawna  mieszkające we Włoszech.  

 

Obecnie do szkoły uczęszcza ponad 600 uczniów. Uczą się oni języka polskiego, odkrywają historię kraju i ogólnie pojętą kulturę.  Uczą się kochać Polskę i tego, jak być Polakiem mieszkając tak daleko od kraju. Szkoła wciąż pozostaje kolebką patrotyzmu i miejscem kształtowania tożsamości narodowej i kulturowej jej uczniów.  

 

 

Podczas spotkania podkreślono kilkakrotnie, że  bardzo ważną rolę pełnią rodzice, którzy starają się wychować dzieci w dwujęzycznosci i podejmują ogromny trud wspierania dzieci w nauce w dwóch różnych szkołach: w obowiązkowej szkole włoskiej i popołudniowej polskiej. Niektórzy uczniowie pokonują nawet kilkaset kilometrów,  aby w sobotę móc uczestniczyć w zajęciach.  

 

 

Spotkanie poprowadziła p. dyrektor Danuta Stryjak i uczniowie szkoły. Pierwsze przemówienia wygłosiły osoby bezpośrednio związane z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie – p. Sylwia Burzyńska, członkini Komisji Łączności z Polakami za granicą oraz p. Piotr Gajewski, dyrektor Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zostały również uroczyście odczytane listy od raprezentantow Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan Mario Jan Jackowski, senator Rzeczypospolitej Polskiej, członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą oraz wice przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu odczytał list od marszałka senatu RP p. Stanisława Karczewskiego.

Natomiast pani poseł Lilia Burzyńska, członkini Komisji Łączności z Polakami za granicą odczytala list  p. Anny Smid-Rodziewicz w imieniu przewodniczącej Komisji Łączności z Polakami za granicą.

Na spotkaniu byl rowniez obecny p. Piotr Galewski, przedstawiciel Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nie zabrakło również wzruszajacego i pełnego wspomnień przemówienia pierwszej dyrektor p.mgr Ewy Bilinskiej, która pracowała na stanowisku 14 lat.

Po wszystkich przemówieniach P. Agnieszka Nowak Samengo  zaprezentowala patriotyczny utwór solowy pt. „Polaly się łzy”.

Cześć oficjalna zakończyła się podziękowaniem nauczycielom i rodzicom za trud uczenia i wychowania dzieci.  Został również wyświetlony krótki  film dokumentalny o szkole w opracowaniu państwa Rzepczak, rodziców ucznia związanymi ze szkołą.  

Niespodzianką był prezent jaki otrzymała szkoła od mamy jednego z uczniów – obraz zatytułowany „Świat Grudzinskiego”.

Na zakończenie wieczoru uczniowie szkoły zaprezentowali swoją wspaniałą twórczość artystyczną.

 

Korespondencja z Lacjum Maja Krajnowska, autorka strony Podróż do Rzymu.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 4