Co wpływa na wysokość zdolności kredytowej?

Przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego warto upewnić się, czy posiada się zdolność kredytową. Jest ona konieczna, by pożyczyć w banku pieniądze, gdyż bank chce mieć pewność, że kredytobiorca jest w stanie zwrócić zaciągnięte zobowiązanie. Co wpływa na wysokość zdolności kredytowej?

 

 

Im wyższe zarobki, tym wyższa zdolność kredytowa

 

Wysokość zarobków ma największy wpływ na zdolność kredytową. Im więcej się zarabia, tym ciekawszy kredyt w porównywarce lowcakredytow.pl można znaleźć. Największe szanse na zaciągnięcie zobowiązania w banku mają te osoby, które zarabiają minimum średnią krajową, jednak niższe zarobki nie przekreślają szans na uzyskanie kredytu.

 

Co ważne, zdolność kredytową podnoszą głównie stabilne dochody z tytułu umowy o pracę, lecz umowa zlecenie, umowa o dzieło czy własna działalność gospodarcza również są brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej. W przypadku umowy o dzieło i umowy zlecenie zwykle wymaga się, by potwierdzić, że stanowią one stabilne źródło dochodów. Przykładowo, umowa cywilnoprawna powinna obowiązywać od co najmniej 12 miesięcy. Nieco inaczej jest w przypadku własnej działalności gospodarczej. Niektóre banki biorą pod uwagę dochody z jej prowadzenia już po roku, a inne dopiero po 2 lub 5 latach.

 

Wysokość rat kredytów

 

Ranking kredytów gotówkowych w lowcakredytow.pl zawiera więcej ciekawych ofert dla osób, które mają niewiele kredytów lub w ogóle nie są zadłużeni. Zadłużenie obniża zdolność kredytową, gdyż konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań utrudnia spłatę kolejnych kredytów gotówkowych. Wysokość rat kredytów i kwoty, jaka pozostała do spłaty, banki sprawdzają w bazach dłużników, na przykład w BIK. Na zadłużenie składają się raty kredytów hipotecznych i gotówkowych, kredyty samochodowe, pożyczki gotówkowe, limity na kartach kredytowych oraz w rachunkach osobistych. Co ważne, limity na kartach kredytowych i w koncie obniżają zdolność kredytową, nawet gdy nie są wykorzystywane.

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym

 

Zdolność kredytową oblicza się również na podstawie liczby osób, które muszą utrzymać się za dochody osiągane przez gospodarstwo domowe. W praktyce oznacza to, że im więcej dzieci jest w rodzinie, tym mniejsza jest zdolność kredytowa. Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzić również inne osoby, mogą przystąpić do tego samego kredytu – przykładowo, w przypadku kredytów hipotecznych często podnosi się zdolność kredytową poprzez obliczanie jej wspólnie dla dorosłych dzieci oraz ich rodziców lub teściów.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *