Obcokrajowiec na etacie

W Polsce możemy uzupełnić braki kadrowe zatrudnianiem cudzoziemców. Przepisy jednak rozróżniają na jakich warunkach mają być zatrudnieni pracownicy z Unii Europejskiej a jakie przepisy obowiązują przy zatrudnieniu pracowników spoza Unii. Zatrudnianie obcokrajowców jest bardzo popularne i coraz częściej spotykamy się z pracownikami pochodzącymi z innych krajów.

 

PRACOWNICY Z OBSZARU UNII EUROPEJSKIEJ

W przypadku osób, które pochodzą z krajów członkowskich lub krajów, z którymi Unia Europejska podpisała umowę dotyczącą współpracy, nie potrzeba żadnych zezwoleń na pracę w Polsce. W tym przypadku istnieje wolny przepływ osób, które chcą pracować w danym kraju.

Dzięki temu takie osoby mają prawo do:

– przyjmowania konkretnie zaproponowanej pracy,

– swobodnego przemieszczania się w obrębie krajów wspólnoty,

– przebywania w kraju, w którym podejmują pracę,

– pozostania w kraju członkowskim po zakończeniu pracy.

Przypadek takich pracowników jest prosty, ponadto mają oni prawo być traktowanym, w każdym kraju Unii Europejskiej, na równi z jego obywatelami.

 

PRACOWNICY Z POZA UNII EUROPEJSKIEJ

Osoby pochodzące z krajów z poza wspólnoty powinny w Polsce posiadać zezwolenie na pracę. Takie zezwolenie wydaje wojewoda miejsca właściwego dla siedziby przyszłego pracodawcy. Przedtem każdy pracodawca musi otrzymać przyrzeczenie wydania zezwolenia o pracę. Ten dokument pozwala na ubieganie się przez cudzoziemca o wszelkie dokumenty zezwalające na legalny pobyt na terenie, na przykład, Polski.

Takie przyrzeczenie jest wydawane na czas określony lub czas nieokreślony, na dane i wyznaczone już stanowisko pracy oraz dla z góry określonego pracownika i pracodawcy.

Po wydaniu przyrzeczenia następuje wydanie pozwolenia na pracę, jednak data rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca nie może być datą wcześniejszą niż data wydania wcześniej opisanego dokumentu.

Wydane raz zezwolenie na pracę nie pozwala takiemu cudzoziemcowi na poruszanie się po całym rynku pracy. Zezwolenie pozwala pracować na danym stanowisku i u jednego, danego pracodawcy.

Za pozwolenie na pracę są opłaty, które uiszcza pracodawca.

PRZYPADKI BEZ POZWOLENIA NA PRACĘ

Są jednak dopuszczalne sytuacje, kiedy cudzoziemiec nie potrzebuje żadnych pozwoleń na pracę. Dzieje się tak w przypadku gdy obcokrajowiec ma status uchodźcy lub ma pozwolenie na osiedlenie się w RP.

Wszyscy artyści, którzy na terenie Polski wykonują indywidualnie lub zespołowo usługi artystyczne, również są zwolnieni z tego rodzaju pozwoleń. Mogą pracować w taki sposób do 30 dni.

Ten przykład dotyczy także osób, które przyjechały do naszego kraju wygłaszać referaty lub na jakieś konferencje.

Pracować bez pozwoleń w RP mogą także obywatele tureccy, którzy wcześniej legalnie pracowali tutaj przez 4 lata.

SYSTEM EKRYTACJI

W najbliższym czasie ma w życie wejść system rekrutacji cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Ma on za zadanie dotarcie do odpowiednich specjalistów i fachowców. System ma odpowiednio premiować takie osoby i brać pod uwagę również ich znajomość języków – polskiego i angielskiego, oraz liczebność ich rodziny.

 

Artykuł został przygotowany przy współpracy z Grupa ProgresDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *