Szkolenie dla nauczycieli polonijnych „Język polski mniej obcy”

Publikujemy informację na temat kursu dla nauczycieli polonijnych z Włoch, organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie przy współpracy z SPK w Rzymie w dniach 14-15 października 2018 r.

Link do formularza zapisu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjAlNwrZ2KTU3EL4mviWDJtb9N12s9IGjl6e2V963_l7pPw/viewform

 

OPIS SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH Z WŁOCH

POLSKI MNIEJ OBCY

w dniach 14 i 15 października 2018 roku

Konferencja jest przeznaczona dla nauczycieli uczących języka polskiego w szkołach polonijnych pracujących z dziećmi dwujęzycznymi na terenie Włoch.

Uwaga!

– Nie będą przyjmowani nauczyciele pracujący w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych, z wyjątkiem nauczycieli SPK w Rzymie, którzy podczas szkolenia będą wspierali prowadzących i pełnili rolę tutorów/ opiekunów.

– Zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli!

Konferencja jest organizowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznanych za pośrednictwem  Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej  w Rzymie, ze środków Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie.

 

Organizatorzy :

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Konsulat RP w Rzymie oraz Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie.

Kontakt:

[email protected]

lub [email protected]

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu  przygotowanie nauczycieli polonijnych  do  prowadzenia zajęć z języka polskiego jako drugiego ( dziedziczonego)  w oparciu o program i podręcznik dr Agnieszki Rabiej – „Lubię Polski! ”   ( zakupionych dla szkół polonijnych  w roku szkolnym 2017/2018 przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech)                                                                                                                                                                                            Jednym z  zadań  nauczycieli będzie przygotowanie scenariusza lekcji/ karty pracy/ konspektu lekcji a następnie wstępne opracowanie wspólnego dla szkół reprezentowanych przez nauczycieli,  programu pracy dydaktycznej.  Zadaniem uczestników szkolenia będzie następnie podzielenie się wiedzą i wypracowanymi materiałami z nauczycielami w swoich szkołach.

 

Czas trwania szkolenia

2 dni – ok. 10 godzin ,  praca własna uczestników – ok. 5 godzin , szkolenie własnych rad pedagogicznych – minimum 5 godzin.

 

Efekty:                                                                                                                                                                                                Podniesienie jakości pracy szkół polonijnych.                                                                                                                                         Wypracowanie wspólnego programu nauczania.                                                                                                                                             Wymiana doświadczeń, integracja oświatowego  środowiska polonijnego.                                                                                              Przygotowanie do pisania wniosków z funduszy polonijnych.

 

Wykładowcy:

dr Agnieszka Rabiej – adiunkt w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ,autorka podręcznika ” Lubię Polski!”

oraz

dr Sebastian Przybyszewski – adiunkt w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Odbędą się również spotkania z pracownikami Wydziału Konsularnego  przy Ambasadzie RP w Rzymie oraz Konsulatu Generalnego w Mediolanie odpowiedzialnymi za kontakty z Polonią.

 

Noclegi :

Organizatorzy zapewniają uczestnikom 2 noclegi ze śniadaniami w  Rzymie w następujących terminach: 13/14, 14/15, października 2018 roku. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych.

Uwaga! Organizatorzy nie pośredniczą w przedłużaniu pobytu uczestników konferencji ani w rezerwacji wcześniejszych noclegów.

 

Wyżywienie:

Organizatorzy zapewniają śniadania, przerwy kawowe oraz  obiad w dniach 14 i 15 października. Nie zapewniamy kolacji  13 i 14 października.

 

Dojazd:

Organizatorzy zwracają częściowo  koszty  dojazdu po przesłaniu skanu biletu. Refundacji podlega cena biletu, nie więcej niż 60 euro.  Zwrot kosztów przejazdu odbędzie się wyłącznie  po okazaniu oryginałów biletów.

 

Miejsce:

Zajęcia będą odbywać się w Rzymie, w siedzibie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Via Costantino Maes 23.( z udziałem nauczycieli SPK w Rzymie)

 

 

Warunki uczestnictwa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjAlNwrZ2KTU3EL4mviWDJtb9N12s9IGjl6e2V963_l7pPw/viewform

 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie powyższego  formularza zapisu i klikniecie polecenia Wyślij (Invia) do 20 września 2018 r. oraz otrzymanie emaila od organizatorów z potwierdzeniem zakwalifikowania się na kurs.

Po zakwalifikowaniu na kurs uczestnicy są zobowiązani do zakupienia biletów do Rzymu i przesłania ich skanu na adres [email protected] Organizatorzy wskażą nieprzekraczalny termin przesłania skanu biletu. Nieprzesłanie biletu będzie równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia

Kandydaci zakwalifikowani na szkolenie są zobowiązani do uczestnictwa w pełnym szkoleniu oraz wyrażenia zgody na  dzielenie się wypracowanymi materiałami z innymi uczestnikami.

Ilość miejsc ograniczona. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani na konferencję z powodu braku miejsc mogą w niej uczestniczyć na własny koszt.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość  doboru reprezentatywnej grupy uczestników oraz do ewentualnych zmian programu.

O  dalszych szczegółach  zakwalifikowani uczestnicy konferencji zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH Z WŁOCH

POLSKI MNIEJ OBCY

w dniach 14 i 15 października 2018 roku

 

14 października – niedziela

8.30- 9.00 – powitanie uczestników szkolenia- kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie oraz  Danuta Stryjak- prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie, kierownik SPK w Rzymie

 

9.00- 10.00   Dwujęzyczność a rozwój poznawczy i językowy dziecka – wprowadzenie do zagadnienia-dr Agnieszka Rabiej

 

10.10- 11.10    Czego uczymy, ucząc słownictwa? Nauczanie leksyki w teorii i praktyce– dr Sebastian Przybyszewski

 

11.10- 11.30 Przerwa kawowa

 

11.30- 12.30  Rozwijanie kompetencji leksykalnej i gramatycznej u dzieci z wykorzystaniem serii materiałów do nauki języka polskiego jako drugiego pt. „Lubię polski!”– dr Agnieszka Rabiej

 

12.30- 14.00     Obiad

 

14 .00 – 15.00  Jak mówić do uczniów po polsku na lekcjach języka polskiego jako drugiego? –dr Sebastian Przybyszewski

 

15.00-16.00  – praca w grupach- ćwiczenia

 

grupa I- Organizacja nauczania leksyki na lekcjach języka polskiego.- dr Sebastian Przybyszewski

 

grupa II- Planowanie lekcji języka polskiego jako drugiego dla dzieci z wykorzystaniem podręcznika.- dr Agnieszka Rabiej.

 

16.00-16.20    Przerwa kawowa

 

16.20-17.20  – praca w grupach- ćwiczenia

grupa I- Planowanie lekcji języka polskiego jako drugiego dla dzieci z wykorzystaniem podręcznika.- dr Agnieszka Rabiej.

grupa II- Organizacja nauczania leksyki na lekcjach języka polskiego.- dr Sebastian Przybyszewski

 

15 października – poniedziałek

 

8.30- 9.30     Jak poprawnie napisać wniosek?–  Kamila Kowalska – Konsulat RP w Rzymie, Małgorzata Stachna – Konsulat Generalny w Mediolanie

 

9.40 – 10.40  Wczesna nauka czytania jako strategia wychowawcza rodziny i szkoły.– dr Agnieszka Rabiej

 

10.40-  11.00 przerwa kawowa

 

11.00 – 12.00  Rozwijanie umiejętności mówienia na lekcji polskiego jako drugiego.-dr Sebastian Przybyszewski

 

12.15- 13.15  Obiad

 

13.30 – 14.30  Jak krok po kroku przygotować dobrą lekcję z wykorzystaniem tekstów literackich i dydaktycznych? – przykłady czynności pedagogicznych.– dr Agnieszka Rabiej

 

14.45 – 15.45 – praca w grupach- ćwiczenia

 

grupa I- Techniki rozwijania umiejętności mówienia w praktyce .- dr Sebastian Przybyszewski

 

grupa II- Planowanie lekcji języka polskiego jako drugiego dla dzieci w oparciu o tekst(y). – dr Agnieszka Rabiej.

 

 

16.00- 17.00 – praca w grupach- ćwiczenia

 

grupa I- Planowanie lekcji języka polskiego jako drugiego dla dzieci w oparciu o tekst(y). – dr Agnieszka Rabiej.

 

 

grupa II- Techniki rozwijania umiejętności mówienia w praktyce .- dr Sebastian Przybyszewski

 

 

 

Informacje o wykładowcach

 

Dr Agnieszka Rabiej – adiunkt w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego UJ. Autorka publikacji z zakresu dydaktyki dwujęzyczności dzieci i dorosłych, programów nauczania: Programy do nauczania JPJO dla poziomów A1-C2 [współautor] (Kraków 2011, 2016); Program nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego (Kraków 2012); 40 koncepcji dobrych lekcji [współred.] (Kraków 2011) oraz serii podręczników do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci Lubię polski! (Kraków 2009, 2010, 2011); Czytam, bo lubię! [współautor] (Kraków 2016). Wykładowca języka i kultury polskiej w Trinity College w Dublinie (2003-2005). Zastępca dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ (2012-2014). Sekretarz studiów podyplomowych dla nauczycieli polonijnych w Londynie (2012-2014). Jej zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień związanych z akwizycją języków, transmisją języka w rodzinie oraz dydaktyką dwu- i wielojęzyczności dzieci i dorosłych. Prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Francja, Norwegia, USA).

 

 

 

Dr Sebastian Przybyszewski – adiunkt w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi zajęcia w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Prowadził warsztaty metodyczne z nauczania polskiego jako obcego w Polsce i za granicą. Jest członkiem Stowarzyszenia Slawistów POLYSLAV i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują szczególnie zagadnienia związane z pragmatyką, semantyką, teorią języka, lingwistyką tekstu, genologią lingwistyczną, frazeologią, Polskim Językiem Migowym, akwizycją języka oraz nauczaniem języka polskiego jako obcego. Jest redaktorem językowym „Prac Językoznawczych” oraz „Prac Literaturoznawczych”. Uczestniczył w realizacji kilku grantów, m.in. w tworzeniu elektronicznego słownika frazeologizmów czasownikowych Verbel. Jest autorem polskich i zagranicznych publikacji z zakresu lingwistyki i nauczania polskiego jako obcego, współredaktorem monografii Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja (Olsztyn 2011) i Język polski – nie taki obcy (Olsztyn 2015) oraz współautorem podręcznika Бизнес-kурс польскогоязыка.Учебное пособие (Mińsk 2014).

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

64 + = 65