Efektywna praca w zespole

W prowadzeniu własnej działalności ważne jest, aby wszystko funkcjonowało sprawnie, efektywnie i prowadziło do osiągania sukcesów, ponieważ konkurencja na rynku jest ogromna i należy dbać o jak najwyższą jakość wykonywanych usług. Wynik końcowy to nie jest wysiłek pojedynczej osoby, ale zaangażowanie i wkład całego zespołu, więc kluczową sprawą jest aby ludzie zatrudnieni w firmie wzajemnie się uzupełniali i potrafili się ze sobą dobrze komunikować tak aby praca w zespole była sprawna.

Podział zadań

Aby zamierzone cele były osiągane w wyznaczonym terminie i na jak najwyższym poziomie, ważne jest przydzielanie zadań do odpowiednich osób, biorąc pod uwagę zarówno ich kompetencje, uzdolnienia jak i charakter. Należy dobrze poznać zespół pracowników nie tylko od strony posiadanych umiejętności, ale również skupiając się na odkrywaniu posiadanych przez nich cechach, aby unikać błędów takich jak przydzielanie kreatywnego zadania osobie o analitycznym umyśle, a w reprezentowaniu firmy i kontaktach zewnętrznych zdecydowanie lepiej od osoby zamkniętej w sobie sprawdzi się ekstrawertyk. Ważne jest rozpoznanie i wykorzystanie mocnych stron. Kolejną istotną sprawą jest odpowiednie wyważenie temperamentów wśród osób, które ze sobą współpracują – należy unikać łączenia w zespoły osób o skłonnościach do dominacji, ponieważ prowadzi to do konfliktów, a w efekcie odciąga uwagę od realizowanego zadania i wydłuża czas osiągnięcia zamierzonego celu. Ważne jest również, aby zadania zostały rozdzielone sprawiedliwie, unikając przeciążenia jednej osoby nadmiarem obowiązków, ponieważ może to prowadzić do frustracji i wypalenia zawodowego.

Komunikacja

Warto również zadbać o to, aby osoby które ze sobą współpracują wytworzyły między sobą koleżeńskie relacje, ponieważ dzięki temu komunikacja w zespole będzie swobodniejsza i lepsza. Ludzie, którzy zaangażowani są we wspólny projekt, powinni na bieżąco informować o swoich postępach, składać raporty z aktualnego stanu zadania, a także szukać pomocy wśród współpracowników, kiedy napotykają jakiś problem, ponieważ samodzielne szukanie rozwiązania często znacznie wydłuża proces jego realizacji. Należy postarać się o rozwój przyjaznej atmosfery pozbawionej rywalizacji i stresu, ponieważ są to czynniki rozpraszające, które mogą prowadzić do mniejszej staranności w wykonywanym zadaniu oraz narastaniu błędów. Dobrym pomysłem na pielęgnowanie więzi pomiędzy osobami jest organizowanie różnych spotkań integracyjnych, wspólnych spotkań czy kilkudniowych wyjazdów, które mogą być również połączone ze szkoleniami. Nie liczy się tylko wiedza potrzebna do wykonywania pracy, warto również zadbać o rozwój kompetencji miękkich takich jak asertywność, empatia oraz umiejętne słuchanie drugiej osoby.

Motywacja

Nie wystarczy jednak zapewnienie miłej atmosfery i budowanie relacji grupowych, niezwykle istotne dla osiąganych wyników jest to, aby pracownik czuł się doceniony i nagrodzony za poprawne wykonanie zadania. Dzięki temu czuje on satysfakcję z pracy i chętnie podejmuje się nowych wyzwań.

Artykuł powstał we współpracy z Leadership CenterDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *