Warszawa, Senat: wystawa – 100-lecie KUL

14 grudnia br. o godz. 12.00 w Senacie w holu na parterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski otworzy wystawę pt. ”KUL uniwersytetem niepodległej Polski 1918 – 2018”.  Celem wystawy jest zaprezentowanie wkładu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w rozwój Polski w latach 1918-2018. Wystawa prezentuje historię najstarszej lubelskiej uczelni oraz sylwetki wybitnych profesorów KUL na tle rozwoju uniwersytetu. To wybitne grono uczonych tworzyło KUL, prowadziło badania naukowe, a także aktywnie angażowało się w pracę na rzecz ojczyzny, społeczeństwa, a także Polonii w różnych częściach świata.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *