Polski Czerwony Krzyż ma 100 lat!

Najstarsza polska organizacja humanitarna PCK 18 stycznia ukończy 100 lat!

18 stycznia 1919 roku z inicjatywy stowarzyszenia ,,Samarytanina Polskiego,, zwołano w warszawskim ratuszu naradę wszystkich organizacji humanitarnych, przedstawicieli wojska i władz cywilnych i samorządowych. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża PTCK przemianowane w 1927 roku na Polski Czerwony Krzyż – PCK

 Henry Dunant, kupiec szwajcarski z Genewy uważany jest za założyciela i twórcę ruchu humanitarnego, w którego skład wchodzi m.in. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża .W 1864 roku  znak czerwonego krzyża został uznany za międzynarodowy symbol wojskowych służb medycznych . W Polsce organizacja zaczęła działalność w 1919 roku, tuż po odzyskaniu przez kraj niepodległości.

Głównymi  celami   PTCK  były  udzielanie pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocy socjalnej, nauka udzielania pierwszej pomocy, prowadzenie zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianie wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.

Dziś międzynarodowy ruch Czerwonego Krzyża  liczy około 100 milionów wolontariuszy na całym świecie, którzy bezinteresownie pomagają innym ludziom. To m.in. pomoc społeczna (opieka nad chorym w jego własnym domu, przeciwdziałanie uzależnieniom, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, opieka nad osobami z przewlekłymi schorzeniami, zbiórki żywnościowe), promocja honorowego krwiodawstwa, działania upowszechniające zasady bezpiecznego zachowania się na drodze.

Organizacja dociera także do ludzi potrzebujących pomocy przez szkolne koła PCK czy organizacje zakładowe.

Korespondencja: Aneta Malinowska, autorka stron 
Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

76 − 67 =