Program im. Ulama – NAWA zaprasza do Polski zagranicznych naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza pierwszy program skierowany do zagranicznych naukowców. Program im. Ulama umożliwia wizyty na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych oraz badawczych zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu NAWA oferuje granty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Inicjatywa ta da sposobność do nawiązania bądź pogłębienia kontaktów międzynarodowych pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami.

Zachęcamy serdecznie wszystkich pracowników polskich uczelni i jednostek naukowych oraz badawczych do informowania zagranicznych partnerów o Programie. Jest to doskonała okazja do zaproszenia specjalistów z priorytetowych dla Państwa dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.
Kto może aplikować?

Więcej informacji: Polska Akademia Nauk w Rzymie
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *