Szkolnictwo polonijne we Włoszech – działalność, potencjał i nowe wyzwania

Czy we Włoszech dziecko polskie lub polsko-włoskie może uczyć się języka polskiego? Owszem, może, uczęszczając do szkół polonijnych, które powstały w Italii. Pracują w nich nauczyciele polonijni. Placówki te są wspierane nie tylko przez konsulaty, ambasadę, Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ale i przez Radę Oświaty Polonijnej, która działa od 2014 roku.

W Rzymie, w dniach 16-17 lutego 2019 odbyło się Walne Zebranie Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech. Jest to organizacja, która zawiązała się dla współpracy między szkołami państwowymi i społecznymi. Jej celem jest wspieranie działających już ośrodków edukacyjnych, ale i aktywizowanie środowisk polonijnych do zakładania nowych ośrodków. Dotychczasowa oferowana pomoc to głównie szkolenia metodyczne dla nauczycieli i animatorów oświaty, konsultacje udzielane przez doświadczonych nauczycieli i ekspertów, realizacja wspólnych projektów edukacyjnych. Członkami ROP-u jest obecnie 12 szkół z całych Włoch.


Sobotnie spotkanie robocze członków skoncentrowało się na poznaniu jego uczestników – prezentacja szkół. Zebrani powołali również Komisję Wyborczą do wyborów nowego zarządu, przewidzianych na drugi dzień.

W niedzielę, 17 lutego rano, w sali konferencji Domu Polskiego gości powitała Prezes ROP – Anna Smolińska i przedstawiła działalność organizacji w latach 2014-2018. Zaprezentowane zostały 4 lata pracy organizacji, cele, osiągnięcia, partnerzy, współprace, projekty. Nadszedł jednak czas na zmiany w zarządzie, zatem wysunięte zostały nowe kandydatury.

Na spotkaniu obecna była pani Konsul RP Agata Ibek-Wojtasik, która bardzo podziękowała Radzie Oświaty za lata pracy. Wróciła pamięcią do dnia kiedy to powstawało to zrzeszenie w jej obecności i pamiętała iskierki w oczach członków, gotowych do zrealizowania wyznaczonych wówczas celów. Podkreśliła, że działalność szkół polonijnych we Włoszech jest bardzo istotna, a ich zrzeszenie i współpraca na pewno przyniosą większe rezultaty. Ogrom zadań jakie ma szkoła polonijna, może być podzielona w takim zrzeszeniu szkół i ważna jest wówczas praca zespołowa. Konieczne są zmiany, bo każdy nowy członek wnosi nowe inicjatywy, przemiany i inną perspektywę działania. Pani Konsul wspomniała piękny moment podczas swej grudniowej wizyty w Ankonie, kiedy to pani Prezes Nowego Stowarzyszenia Polsko-Włoskiego w Marche, Maria Teresa Bulhak-Jelska, symbol życia polonijnego stała obok maluchów przedszkola Szkoły Anders i widać było tą ciągłość pokoleń:

– Pani Prezes wspomniała wówczas jaki to potencjał, jaka to moc drzemie w kobietach. Jaką ogromną rolę miała polska kobieta w historii, na polskiej kobiecie się to wszystko opierało, no i to chyba panie są tego najlepszym przykładem. (…) Przez Radę Oświaty zostało podjęte szereg działań, jest na czym budować, jest na czym się opierać, mają państwo mnóstwo doświadczeń, którymi możecie się wymieniać. My jako placówki, myślę że mogę mówić również w imieniu pani Konsul Adrianny Siennickiej: jesteśmy jak najbardziej otwarci, chcemy wspierać wszelkie inicjatywy (…)

Kolejnymi punktami spotkania były dwa panele dyskusyjne. Jeden prowadzony przez kierowniczkę polskiej szkoły w Rzymie Danutę Stryjak zatytułowany “Jaka Szkoła?”

Po przerwie drugi panel pt: “Razem czy osobno?” poprowadziła Joanna Wesołowska, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Padwie.

W dyskusji członkowie rady przedstawili swoją działalność, problematyki, ale i sukcesy jakie napotkały na swojej drodze. Padały pomysły nowych inicjatyw, zapotrzebowania. Podkreślono działalność parasolową ROP-u, wyznaczano nowe cele, dyskutowano o ujednoliceniu poziomów polonijnych ośrodków edukacyjnych. Zastanawiano się jak wzbogacić ofertę edukacyjną i wyjść naprzeciw nowym szkołom. Jak wspierać się nawzajem, jak wymieniać się materiałami, ale i doświadczeniami, tak żeby “nie wyważać otwartych już drzwi”.  Wyciągnięte zostały wnioski z dotychczasowej działalności. Statystyki ostatnich lat potwierdziły, że praca nauczyciela polonijnego jest bardzo istotna. W 2014 roku do szkół uczęszczało około 250 uczniów, dziś jest ich 600. Zastanawiano się czy rośnie zapotrzebowanie na ośrodki edukacyjne i świadomość rodzica jak istotną rolę odgrywa dwujęzyczność w życiu dziecka. Należy więc wzmocnić Radę Oświaty o komisje, które wspomogą Zarząd ROP-u, dyrekcję i nauczycieli polonijnych we wszystkich tych omówionych kwestiach.

O godzinie 13.00 przystąpiono do głosowania. Po podliczeniu głosów Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki. Członkami nowego zarządu Rady oświaty Polonijnej na lata 2019-2020 została: Joanna Wesołowska, Anna Smolińska, Marta Rzeczkowska, Agata Jankowska, Adrianna Joanna Jasiewicz.

Po obiedzie zaprezentowano nowy Zarząd i podziękowano ustępującemu. W grupach ustalono zadania na kolejną kadencję, które będą realizowane przy współpracy komisji tematycznych. Zebranie zakończyło się posiedzeniem nowego zarządu i podsumowaniem zjazdu. Prezesem Rady Oświaty Polonijnej została oficjalnie pani Joanna Wesołowska.

Korespondencja: Anna Traczewska, autorka bloga PLorIT.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *