228 lat temu 8 marca urodził się polski poeta i krytyk literacki Kazimierz Brodziński

228 lat temu 8 marca urodził się polski poeta i krytyk literacki Kazimierz Brodziński  (1791-1835)

,,Weź te fijołeczki ode mnie zerwane,

Moje ich szukały oczy zapłakane.”   

fragment wiersza ,,Pasterka ”

Kazimierz Brodziński, powszechnie uważany za najwybitniejszego twórcę preromantyzmu w Polsce, autor licznych sielanek zamiłowany w wiejskiej prostocie, optymizmie i życiu pasterskim.

Dosyć wcześnie  związał on swoje życie z literaturą. Od 1815 roku  współpracował z „Pamiętnikiem Warszawskim”, pisywał tam rozprawy dotyczące teorii literatury, następnie w 1822 objął stanowisko wykładowcy literatury na Uniwersytecie Warszawskim. Miał już spore doświadczenie, gdyż  wcześniej był nauczycielem języka polskiego w szkołach. W 1821 zapisał się do Towarzystwa przyjaciół Nauk a w latach 1834-1835 redagował czasopismo „Magazyn Powszechny”.

W 1924 roku Brodziński udał się w podróż zdrowotną po Europie, zwiedził wtedy Włochy, Niemcy, Szwajcarię i Francję. Z tego okresu pochodzi m.in utwór „Powrót z Włoch„:

Już wy mnie nie znęcicie Hesperyjskie gaje!

Bez żalu wasz hołdownik z wami się rozstaje,

Tak się od was oddalam jak za Rzymskich czasów

Scyta dań wam złożywszy, spieszył do swych lasów.

Nic z niemi moje serce wspólnego nie dzieli

Czulej w naszej północy kochają swą ziemię

Choć tam skąpiej natura posaży swe plemię,

Mniej darów, ale duszę więcej mają tkliwą,

Rzewniej się jakoś kocha Matkę mniej szczęśliwą.

Więc zwiastunki północy, wy jodły i sosny,

Drzewa mojej Ojczyzny, witam was radośny,

A wy wiatry alpejskie, tam przez te płaszczyzny,

Ponieście tęskne tchnienie do miłej Ojczyzny.

Czulej w naszej północy kochają swą ziemię Choć tam skąpiej natura posaży swe plemię, Mniej darów, ale duszę więcej mają tkliwą, Rzewniej się jakoś kocha Matkę mniej szczęśliwą. Więc zwiastunki północy, wy jodły i sosny, Drzewa mojej Ojczyzny, witam was radośny, A wy wiatry alpejskie, tam przez te płaszczyzny, Ponieście tęskne tchnienie do miłej Ojczyzny.

Brodziński zasłynął przede wszystkim dzięki sielankom. Najbardziej znaną jest sielanka „Wiesław”, która  opowiadała o miłości Haliny i Wiesława. Uczucie zakochanych opisane w harmonijnym świecie przyrody, która stanowiła podstawę ludzkiego życia. W utworze tym pokazuje on  pracę na roli i zmiany pór roku, co miało udowodnić, że człowiek jest ściśle związany z naturą. Poeta zajmował się także tłumaczeniem i przekładami innych dzieł. Przełożył między innymi łacińskie „Elegie” Kochanowskiego oraz wiersze Herdera.

Był świadkiem ludzkiego okrucieństwa podczas wojny w latach 1809–1813,  przerażenia śmiercią, bestialstwa oraz cierpienia, co sprawiło, że z czasem poeta przyjął wiarę chrześcijańską. Jego dojrzałą poezję zdominował kult wartości takich jak uczucia rodzinne, małżeństwo, miłość braterska, gościnność, przyjaźń. Wiara w zmartwychwstanie była podstawą walki z rozpaczą, oraz powrót  do słowiańskiej „krainy łagodności”.

Ciekawostki z regionu tarnowskiego:

W Tarnowie w  1844 roku przed gmachem szkoły, do której uczęszczał wzniesiono pomnik z napisem: „Kazimierzowi Brodzińskiemu, uczniowie tarnowskiego gimnazjum, żołnierzowi za sprawę ojczystą, nauczycielowi, poecie – wdzięczni ziomkowie”.

W 1896 roku pamięć Brodzińskiego uczczono w Tarnowie nadając jednej z ulic jego imię, a w roku 1921 Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadał obecnemu I Liceum Ogólnokształcącemu nazwę: Państwowe Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego.

W regionie tarnowskim, pomiędzy Lipnicą Górną a Rajbrotem, na zboczach góry Paprotna, znajduje się  pomnik przyrody – „Kamienie Brodzińskiego”. Jest to grupa dziewięciu skał w kształcie baszt, grzybów, ambon i skalnych występów. Największy z ostańców, zwany Wielki Kamieniem, ma wysokość ok. 10 m i długość 16 m.W 1938 roku grupie skał  nadano  nazwę „Kamienie Brodzińskiego”

Korespondencja: Aneta Malinowska, autorka stron 
Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.