XXIV Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech w Rzymie. Stowarzyszenie Kulturalne Insieme nowym członkiem Związku

XXIV Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech odbył się 23 marca 2019 w rzymskim Domu Polskim im. Jana Pawła II. Przybyło 39 delegatów i około 70 obserwatorów oraz gosci. ZPwW założony w 1996 roku, skupia ponad 20 organizacji polonijnych z całych Włoch, do których w ostatnim czasie dołączyło Stowarzyszenie Kulturalne Insieme, liczące ponad 50. członków, w tym przedstawicieli polskiej Fundacji Pokolenia Pokoleniom, która jest stałym partnerem Insieme w polsko-włoskich projektach z obszaru kultury, edukacji oraz dziedzictwa kulturowego.
Podczas sesji zamkniętej Walnego Zjazdu wybrano nowy zarząd Związku. Dotychczasowej pani prezes, Urszuli Stefańskiej-Andreini, udzielono absolutorium i wybrano na kolejną kadencję, a Bożena Wróblewska, prezes Stowarzyszenia Insieme, znalazła się w gronie trzech nowych wiceprezesów.


Sala obrad Senator Artur Warzocha + prezes ZPwW Urszula Stefańska-Andreini + prezydent Polsko-Włoskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Toskanii Maria Gratkowska-Scarlini

Na zaproszenie pani prezes Stefańskiej-Andreini zjazd uświetnili swą obecnością goście z Polski i zagranicy, parlamentarzyści z Polski – senator Artur Warzocha zastępca Przewodniczącej komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i poseł Joanna Fabisiak , członek sejmowej komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, przedstawiciele placówek dyplomatycznych: Ambasador przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański, Chargé d’affaires Ambasady R.P w Rzymie Szymon Wojtasik, Konsul Generalny Adrianna Siennicka, Kierownik Wydziału Konsularnego w Rzymie Agata Ibek-Wojtasik i Dyrektor departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Iwona Kozłowska; delegat Episkopatu Polski do s.Duszpasterstwa Emigracji Polskiej – ks. Biskup Wiesław Lechowicz i administrator Kościoła Św, Stanisława w Rzymie ks. Prałat Jan Główczyk; dyrektor w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska Zenka Bańkowska,Prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat, Dyrektor Szkoły Polskiej w Rzymie Danuta Stryjak, Dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie Łukasz Paprotny, Dyrektor Stacji PANu w Rzymie Piotr Salwa, Konsul Honorowy w Turynie Ulrico Leiss de Leimburg, Konsul Honorowy w Ankonie Cristina Gorajski, pracownik naukowy Uniwersytetu w Olsztynie docent Maria Rólkowska, Jadwiga Kaczorowska, córka ostatniego Prezydenta R.P na uchodźctwie, przedstawiciel Zwiazku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, Prezes Forum Polonii w Austri Teresa Kopeć a także media i obserwatorzy z licznych organizacji polonijnych i pozarządowych z Włoch i wielu krajów Europy.

Prezes ZPwW Urszula Stefańska Andreini przedstawiła sprawozdanie z działalności prezesa i Zarzadu w roku 2018. W swych wystąpieniach zaproszeni goście szczególnie podkreślali istotną rolę organizacji polonijnych w budowaniu dobrych bilateralnych relacji polsko-włoskich. Przedstawiono raz jeszcze sytuację polskiego szkolnictwa i przekonywanie rodziców do wprowadzania w ich rodzinach dwujęzyczności.

Zaakcentowano partnerską pozycję przedstawicieli Polonii wobec placówek dyplomatycznych we Włoszech. Wskazano na ich znaczący udział w codziennych procesach integrowania się z Włochami, wśród których żyją, oraz ich rolę w budowaniu pomostów, które łączą wszędzie tam, gdzie na co dzień toczy się życie przedstawicieli Polonii i organizacji polonijnych.

Podziękowano członkom Związku za wielkie zaangażowanie w organizację obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uczestnicy Zjazdu

Przypomniano, że w roku 2019 przypadają takie rocznice jak: 100 lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Italią, 100 rocznica urodzin Gustawa Herlinga-Grudzinskiego, 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, 100 lecie podpisania Traktatu Wersalskiego, 75 rocznica Bitwy pod Monte Cassino, 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, a w roku 2020 przypadną m.in. takie jubileusze jak 100 rocznica urodzin Ojca Świętego, Jana Pawła II, czy 100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Zapowiedziano planowane w Rzymie na dzień 5 maja 2019 obchody Święta Flagi i Dnia Polonii z udziałem parlamentariuszy z Polski z następującym programem :

Msza św przy grobie Św. Jana Pawła II , koncert jego poezji , spotkanie Polonii w Ambasadzie RP przy Kwirynale oraz piknik rodzinny młodej Polonii rzymskiej.

Goście z pełnym uznaniem wypowiadali się o aktywności Polonii w kontekście szerszej perspektywy, mówiąc o projektach tych organizacji jako podstawie do integracji i budowania wspólnoty. Podkreślając znaczenie wielopokoleniowości w zachowaniu tradycji, wspomniano żołnierzy II Korpusu oraz inne osoby, zasłużone dla Polski i wspólnoty Polonijnej, których odejście wyznacza kolejnym pokoleniom Polonii zadanie przejęcia po nich spuścizny. Mówiono o roli języka polskiego jako kotwicy zachowania polskości oraz jego znaczeniu w procesie budowaniu tożsamości dzieci i młodzieży polonijnej, zarówno w kontekście polskich szkół za granicą jak i mediów polonijnych. Zjazd był okazją do nawiązania nowych kontaktów pomiędzy Polakami z różnych regionów Włoch i zacieśnienia współpracy pomiędzy organizacjami polonijnymi przy ich codziennych działaniach na rzecz promocji kultury, podtrzymywania pamięci historycznej, upamiętniania dziedzictwa narodowego i propagowania dwujęzyczności.

Barbara Czechmeszyńska-Skowron / FIJ Bruksela, SDP Warszawa / Fundacja Pokolenia Pokoleniom
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *